ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BeKo

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 7,476,047
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Trader
Job Alias CPF

ONLINE

Guardian Aegis (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 376 (+48%)
Mag. def. pwr. 626 (+54%)
Durability 83/83 (+0%)
Blocking rate 17 (+12%)
Phy. reinforce 420.1 (+19%)
Mag. reinforce 853.2 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ethereal Cane (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+32%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 102/127 (+61%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+35%)
Mag. reinforce 792.0 % ~ 968.1 % (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 227 (+16%)
Mag. def. pwr. 286 (+12%)
Durability 97/103 (+12%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 296.5 (+9%)
Mag. reinforce 366.7 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Crown (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+32%)
Mag. def. pwr. 400 (+25%)
Durability 92/92 (+0%)
Parry rate 52 (+19%)
Phy. reinforce 377.4 (+12%)
Mag. reinforce 441.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lepus Valor Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+48%)
Mag. def. pwr. 278 (+29%)
Durability 84/92 (+22%)
Parry rate 40 (+0%)
Phy. reinforce 258.0 (+29%)
Mag. reinforce 376.3 (+12%)

Required level 98
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Ox Composite Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 355 (+9%)
Mag. def. pwr. 439 (+3%)
Durability 103/113 (+22%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 716.5 (+61%)
Mag. reinforce 651.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 167 (+6%)
Mag. def. pwr. 251 (+22%)
Durability 96/106 (+22%)
Parry rate 44 (+12%)
Phy. reinforce 245.0 (+0%)
Mag. reinforce 349.9 (+9%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Thunder Breast Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 188 (+0%)
Mag. def. pwr. 347 (+41%)
Durability 98/108 (+25%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 304.2 (+6%)
Mag. reinforce 409.8 (+9%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.7 (+16%)
Mag. absorption 35.2 (+29%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.4 (+32%)
Mag. absorption 24.4 (+6%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 20.0 (+12%)
Mag. absorption 19.0 (+6%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 31.3 (+51%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED