ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Barkan

CURRENT LEVEL 90
Strength 373
Intellect 112
Stat points 0
next lvl 54.14%
Gold 82,479
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD Beginner
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Bolt(8076)
Night Wings (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Crossbow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2160 ~ 2640 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Durability 94/95 (+0%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 519.6 % ~ 635.1 % (+48%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 10% Increase
Polar Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 125 (+48%)
Mag. def. pwr. 151 (+12%)
Durability 78/91 (+32%)
Parry rate 32 (+25%)
Phy. reinforce 160.1 (+6%)
Mag. reinforce 293.5 (+16%)

Required level 65
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Cabasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 133 (+22%)
Mag. def. pwr. 207 (+19%)
Durability 67/72 (+3%)
Parry rate 39 (+29%)
Phy. reinforce 195.7 (+3%)
Mag. reinforce 441.6 (+38%)

Required level 67
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 134 (+77%)
Mag. def. pwr. 199 (+64%)
Durability 65/71 (+3%)
Parry rate 30 (+29%)
Phy. reinforce 185.0 (+35%)
Mag. reinforce 378.8 (+64%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Cuirass Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 159 (+6%)
Mag. def. pwr. 254 (+6%)
Durability 78/100 (+41%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 256.0 (+0%)
Mag. reinforce 500.0 (+16%)

Required level 69
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 124 (+25%)
Mag. def. pwr. 199 (+25%)
Durability 72/96 (+38%)
Parry rate 37 (+64%)
Phy. reinforce 214.7 (+22%)
Mag. reinforce 312.7 (+6%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Polar Cuirass Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 138 (+16%)
Mag. def. pwr. 202 (+6%)
Durability 64/76 (+9%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 290.5 (+41%)
Mag. reinforce 356.4 (+3%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 24.5 (+3%)
Mag. absorption 25.9 (+9%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 30.8 (+54%)
Mag. absorption 22.4 (+12%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.5 (+9%)
Mag. absorption 22.4 (+25%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 17.9 (+0%)
Mag. absorption 22.4 (+25%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED