ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BarBarRaKan

CURRENT LEVEL 96
Strength 400
Intellect 115
Stat points 0
next lvl 59.75%
Gold 2,778,262,923
LAST LOGIN 07/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+14)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2160 ~ 2640 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 10/79 (+0%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 351.1 % ~ 429.1 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+3%)
Mag. def. pwr. 375 (+32%)
Durability 0/83 (+6%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 247.0 (+0%)
Mag. reinforce 495.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 293 (+32%)
Mag. def. pwr. 412 (+16%)
Durability 0/81 (+3%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 315.2 (+3%)
Mag. reinforce 762.2 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 175 (+6%)
Mag. def. pwr. 296 (+12%)
Durability 0/79 (+0%)
Parry rate 42 (+0%)
Phy. reinforce 287.5 (+25%)
Mag. reinforce 644.6 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 382 (+29%)
Mag. def. pwr. 487 (+3%)
Durability 0/84 (+6%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 468.6 (+16%)
Mag. reinforce 848.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+0%)
Mag. def. pwr. 334 (+0%)
Durability 0/88 (+12%)
Parry rate 50 (+48%)
Phy. reinforce 388.8 (+35%)
Mag. reinforce 716.3 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+22%)
Mag. def. pwr. 422 (+9%)
Durability 0/82 (+3%)
Parry rate 55 (+70%)
Phy. reinforce 562.7 (+70%)
Mag. reinforce 661.6 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 39.9 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED