ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Bacon

CURRENT LEVEL 112
Strength 131
Intellect 464
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 22,253,688
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias 0xxxxxxxxxx0

OFFLINE

No item equipped
Neptiaras (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6420 ~ 7847 (+61%)
Durability 0/81 (+0%)
Attack rating 173 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 874.5 % ~ 1,068.8 % (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

114
90
78
102
72
204
198
210
Divine Himation (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+45%)
Mag. def. pwr. 404 (+29%)
Durability 3/99 (+51%)
Parry rate 45 (+19%)
Phy. reinforce 265.4 (+19%)
Mag. reinforce 717.3 (+51%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Diadem (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 224 (+12%)
Mag. def. pwr. 567 (+45%)
Durability 0/95 (+45%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 400.2 (+45%)
Mag. reinforce 605.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Mitten (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 185 (+25%)
Mag. def. pwr. 375 (+29%)
Durability 6/78 (+19%)
Parry rate 42 (+61%)
Phy. reinforce 213.2 (+3%)
Mag. reinforce 467.5 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Robe (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 343 (+29%)
Mag. def. pwr. 734 (+41%)
Durability 0/93 (+41%)
Parry rate 65 (+48%)
Phy. reinforce 455.0 (+25%)
Mag. reinforce 869.1 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Weave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+9%)
Mag. def. pwr. 438 (+19%)
Durability 16/95 (+45%)
Parry rate 50 (+29%)
Phy. reinforce 317.2 (+22%)
Mag. reinforce 587.2 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Divine Under Robe (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+51%)
Mag. def. pwr. 588 (+38%)
Durability 0/93 (+41%)
Parry rate 55 (+25%)
Phy. reinforce 384.4 (+29%)
Mag. reinforce 857.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.6 (+29%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED