ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BR_TesT

CURRENT LEVEL 111
Strength 20
Intellect 20
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 806,152,841
LAST LOGIN 11/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Drako War God Alette

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 329 (+80%)
Mag. def. pwr. 527 (+80%)
Durability 53/79 (+0%)
Parry rate 45 (+80%)
Phy. reinforce 453.6 (+80%)
Mag. reinforce 763.2 (+80%)

Required level 101

Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Morion

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 411 (+80%)
Mag. def. pwr. 659 (+80%)
Durability 55/80 (+0%)
Parry rate 53 (+80%)
Phy. reinforce 561.6 (+80%)
Mag. reinforce 945.0 (+80%)

Required level 101

Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Glove

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+80%)
Mag. def. pwr. 489 (+80%)
Durability 56/79 (+0%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 421.2 (+80%)
Mag. reinforce 709.2 (+80%)

Required level 101

Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Mail

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 548 (+80%)
Mag. def. pwr. 877 (+80%)
Durability 51/80 (+0%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 741.6 (+80%)
Mag. reinforce 1,247.4 (+80%)

Required level 101

Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Boots

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+80%)
Mag. def. pwr. 620 (+80%)
Durability 60/80 (+0%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 529.2 (+80%)
Mag. reinforce 889.2 (+80%)

Required level 101

Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Tasset

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 448 (+80%)
Mag. def. pwr. 717 (+80%)
Durability 55/80 (+0%)
Parry rate 55 (+80%)
Phy. reinforce 606.6 (+80%)
Mag. reinforce 1,020.6 (+80%)

Required level 101

Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED