ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BRADLEY

CURRENT LEVEL 117
Strength 484
Intellect 136
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 499,437,541
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Thief
Job Alias 1112

OFFLINE

Inpu (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 527 (+80%)
Mag. def. pwr. 661 (+41%)
Durability 252/85 (+0%)
Blocking rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 627.9 (+61%)
Mag. reinforce 879.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
126
90
204
198
Dark Monarch (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2700 ~ 3300 (+25%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 202/106 (+12%)
Attack rating 129 (+9%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 565.3 % ~ 690.9 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Steady (2Time/times)
Immortal (1Time/times)
Asus Light Pauldron (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+41%)
Mag. def. pwr. 371 (+41%)
Durability 201/92 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 500.4 (+80%)
Mag. reinforce 511.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Asus Light Armet (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 464 (+41%)
Durability 202/93 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
150
162
72
78
138
90
Asus Light Gauntlet (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 263 (+41%)
Mag. def. pwr. 345 (+41%)
Durability 271/92 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 415.4 (+61%)
Mag. reinforce 411.1 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Asus Light Armor (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 202/93 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 640.1 (+41%)
Mag. reinforce 724.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
150
78
162
138
90
Asus Light Greave (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 381 (+61%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 276/93 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 456.8 (+41%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Asus Light Poleyn (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 577 (+61%)
Durability 279/93 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 523.1 (+41%)
Mag. reinforce 592.9 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
150
162
78
72
138
90
Amber Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 44.5 (+45%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Electric shockHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.7 (+51%)
Mag. absorption 37.1 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Lucky (1Time/times)
Durability 50% Increase
Steady (50Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Attack rate 24% Increase
Str 24 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED