ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BLacKPaNTeR

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 29,417,565
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD BERSERK
Job Type Trader
Job Alias 123455

ONLINE

Guardian Aegis (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 416 (+64%)
Mag. def. pwr. 536 (+32%)
Durability 198/109 (+32%)
Blocking rate 19 (+22%)
Phy. reinforce 420.1 (+19%)
Mag. reinforce 632.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Critical 100
Dark Monarch (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2224 ~ 2719 (+3%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 181/103 (+9%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 351.1 % ~ 429.1 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 40% Increase
Durability 100% Increase
Steady (1Time/times)
Ox Polldron (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+22%)
Mag. def. pwr. 427 (+67%)
Durability 226/112 (+22%)
Parry rate 45 (+45%)
Phy. reinforce 272.0 (+0%)
Mag. reinforce 480.6 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 20% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Ox Armet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+45%)
Mag. def. pwr. 320 (+0%)
Durability 152/97 (+6%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 465.1 (+38%)
Mag. reinforce 538.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Durability 100% Increase
HP 70 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Ox Gauntlet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 198 (+9%)
Mag. def. pwr. 290 (+22%)
Durability 154/100 (+9%)
Parry rate 42 (+25%)
Phy. reinforce 308.7 (+22%)
Mag. reinforce 370.7 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Durability 100% Increase
Immortal (1Time/times)
Parry rate 30% Increase
Steady (1Time/times)
Ox Composite Armor (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+0%)
Mag. def. pwr. 601 (+41%)
Durability 229/125 (+35%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 445.0 (+0%)
Mag. reinforce 582.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
MP 70 Increase
HP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 230 (+0%)
Mag. def. pwr. 337 (+12%)
Durability 145/92 (+0%)
Parry rate 50 (+32%)
Phy. reinforce 345.5 (+9%)
Mag. reinforce 518.8 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 4 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 10% Increase
Steady (1Time/times)
Ox Composite Poleyn (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 394 (+48%)
Mag. def. pwr. 593 (+70%)
Durability 163/95 (+3%)
Parry rate 55 (+29%)
Phy. reinforce 597.0 (+64%)
Mag. reinforce 476.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
MP 600 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 20% Increase
Amber Necklace (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 31.3 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 10% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
PoisoningHour 3% Reduce
Amber Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 43.7 (+83%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 22% Increase
PoisoningHour 10% Reduce
ZombieHour 3% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 35.4 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
ZombieHour 1% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED