ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BLacKPaNTHeR

CURRENT LEVEL 117
Strength 483
Intellect 137
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 111,200,714
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Thief
Job Alias lllBTIIl

OFFLINE

Heavenly Scutum (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 489 (+41%)
Mag. def. pwr. 782 (+41%)
Durability 252/87 (+0%)
Blocking rate 24 (+61%)
Phy. reinforce 535.6 (+22%)
Mag. reinforce 991.2 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
126
78
90
204
198
Kepeti (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4012 ~ 4904 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 209/97 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 472.9 % ~ 578.0 % (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
78
72
102
114
90
Wrath Pauldron (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+61%)
Mag. def. pwr. 371 (+41%)
Durability 261/92 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 339.2 (+22%)
Mag. reinforce 442.9 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
138
90
Wrath Armet (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 307 (+22%)
Mag. def. pwr. 530 (+61%)
Durability 269/93 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 485.0 (+41%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
150
162
138
Wrath Gauntlet (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 301 (+61%)
Mag. def. pwr. 345 (+41%)
Durability 270/92 (+0%)
Parry rate 43 (+22%)
Phy. reinforce 363.8 (+41%)
Mag. reinforce 475.2 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
72
78
138
90
198
Wrath Armor (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 408 (+22%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 262/93 (+0%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 640.1 (+41%)
Mag. reinforce 724.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
150
162
138
90
Wrath Greave (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+41%)
Mag. def. pwr. 378 (+22%)
Durability 270/93 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 521.6 (+61%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Wrath Poleyn (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+22%)
Mag. def. pwr. 437 (+22%)
Durability 264/93 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 523.1 (+41%)
Mag. reinforce 592.9 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
150
162
138
Heaven Necklace (+9)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.8 (+22%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
198
168
174
180
186
192
Platelight Earring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
180
78
168
174
186
192
Heaven Ring (+9)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
174
180
186
192
Platelight Ring (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
180
78
168
174
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED