ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BLacKPaNTHeR

CURRENT LEVEL 110
Strength 455
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 374,655,553
LAST LOGIN 18/12/2018
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Thief
Job Alias DOK_LaNTHUN

ONLINE

No item equipped
kaledbowk (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Two handed sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 4485 ~ 5482 (+80%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 176/81 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 624.0 % ~ 762.8 % (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

114
102
78
72
204
198
90
Asus Light Pauldron (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+41%)
Mag. def. pwr. 321 (+22%)
Durability 271/92 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 392.0 (+41%)
Mag. reinforce 511.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
204
210
198
90
72
78
Asus Light Armet (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 402 (+22%)
Durability 145/93 (+0%)
Parry rate 53 (+22%)
Phy. reinforce 619.2 (+80%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
90
72
78
138
162
198
204
Asus Light Gauntlet (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 301 (+61%)
Mag. def. pwr. 298 (+22%)
Durability 164/92 (+0%)
Parry rate 43 (+80%)
Phy. reinforce 314.8 (+22%)
Mag. reinforce 411.1 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
138
90
Asus Light Armor (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 275/93 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 640.1 (+41%)
Mag. reinforce 724.7 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
72
78
204
138
198
210
162
90
Asus Light Greave (+9)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+22%)
Mag. def. pwr. 437 (+41%)
Durability 91/93 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 395.3 (+22%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
138
72
204
198
Asus Light Poleyn (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+22%)
Mag. def. pwr. 506 (+41%)
Durability 91/93 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 597.3 (+61%)
Mag. reinforce 782.5 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
162
150
138
198
204
210
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 10% Reduce
Lucky (1Time/times)
Heaven Earring (+9)

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 32.3 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

186
174
192
168
180
198
210
72
78
Heaven Ring (+9)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
180
192
186
174
168
Heaven Ring (+9)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 29.4 (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
174
180
192
186
78
168

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

169

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRIl
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED