ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BLacKPaNTHeR

CURRENT LEVEL 110
Strength 455
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 5,342,361
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD Wars
Job Type Hunter
Job Alias llJOKERlI

ONLINE

No item equipped
Twister (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Axe
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2354 ~ 2878 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 136/136 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 372.6 % ~ 455.4 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
210
Asus Light Pauldron (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 284 (+41%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 101/92 (+0%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 392.0 (+41%)
Mag. reinforce 511.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
204
210
198
90
72
Asus Light Armet (+8)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+41%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 148/93 (+0%)
Parry rate 53 (+22%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 634.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
90
72
78
138
162
210
198
204
Red Lightening Gauntlet (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 239/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Str 5 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Asus Light Armor (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 539 (+61%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 640.1 (+41%)
Mag. reinforce 724.7 (+22%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
72
78
204
138
198
210
162
Wrath Greave (+9)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 334 (+41%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 324.0 (+0%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

138
72
78
204
210
198
Wrath Poleyn (+9)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 441 (+61%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 685.3 (+41%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
210
150
162
78
72
Heaven Necklace (+8)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

180
186
192
198
210
Amber Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 6 Increase
Durability 35% Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (3Time/times)
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 39.9 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 2 Increase
Attack rate 25% Increase
Str 24 Increase
Lucky (2Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Str 24 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED