ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BLaCKJUSTIN

CURRENT LEVEL 106
Strength 440
Intellect 125
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 11,063,215
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias IIHADEDSII

OFFLINE

Capricorn Heavenly Scutum (+9)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+0%)
Mag. def. pwr. 418 (+0%)
Durability 72/83 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 360.0 (+0%)
Mag. reinforce 577.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
210
198
78
126
Crasceptre (+9)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Dark staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+0%)
Durability 140/160 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 596.1 % ~ 728.6 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
210
198
Red Lightening Pauldron (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 139/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (2Time/times)
Red Lightening Armet (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 232/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 40% Increase
Int 5 Increase
Str 5 Increase
Red Lightening Gauntlet

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 83/92 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Armor (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 181/93 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 40% Increase
Immortal (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
ZombieHour 180% Reduce
HP 88 Increase
Lucky (2Time/times)
Red Lightening Greave (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 177/92 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Lucky (2Time/times)
Red Lightening Poleyn (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 239/93 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 40% Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
Steady (1Time/times)
Lucky (2Time/times)
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

203

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED