ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BLaCKJUSTIN

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 413,560
LAST LOGIN 16/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias MMMI

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Red Lightening Pauldron (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 103/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 60% Increase
Durability 60% Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (2Time/times)
Red Lightening Armet (+5)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 207/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 40% Increase
Int 5 Increase
Str 5 Increase
Red Lightening Gauntlet (+8)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+41%)
Durability 155/92 (+0%)
Attack rating 0 (+41%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Str 5 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Red Lightening Armor (+10)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 128/93 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+61%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 40% Increase
Immortal (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
ZombieHour 180% Reduce
HP 88 Increase
Lucky (2Time/times)
Red Lightening Greave (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 175/92 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Str 6 Increase
Int 5 Increase
Lucky (2Time/times)
Red Lightening Poleyn (+9)

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+61%)
Durability 200/93 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Parry rate 40% Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
Steady (1Time/times)
Lucky (2Time/times)
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

140

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED