ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BLACK_JACK

CURRENT LEVEL 112
Strength 131
Intellect 464
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 325,672,349
LAST LOGIN 22/01/2019
GUILD AleXanDra
Job Type Trader
Job Alias CP2

OFFLINE

No item equipped
Amooterium (+5)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Two handed staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+0%)
Durability 219/80 (+0%)
Attack rating 121 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 727.2 % ~ 888.9 % (+22%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
210
204
78
102
72
Red Thunder Alette

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 69/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Overlord Morion

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+0%)
Mag. def. pwr. 366 (+0%)
Durability 67/80 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 312.0 (+0%)
Mag. reinforce 525.0 (+0%)

Required level 101
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Glove

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 69/79 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Mail

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 66/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 197 (+38%)
Mag. def. pwr. 295 (+29%)
Durability 67/80 (+9%)
Parry rate 44 (+6%)
Phy. reinforce 314.4 (+41%)
Mag. reinforce 374.0 (+0%)

Required level 78
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Thunder Tasset

Sort of item: Eu
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 69/80 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 32.5 (+19%)
Mag. absorption 34.1 (+25%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 35.4 (+54%)
Mag. absorption 24.4 (+6%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.9 (+35%)
Mag. absorption 25.9 (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
166
178
172
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.3 (+22%)
Mag. absorption 30.6 (+48%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
166
178
172

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED