ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BETAGEN

CURRENT LEVEL 115
Strength 476
Intellect 134
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,329,991,771
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD UNITY
Job Type Thief
Job Alias _Sprite_

OFFLINE

Bratoom (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 445 (+61%)
Mag. def. pwr. 713 (+61%)
Durability 215/84 (+0%)
Blocking rate 22 (+61%)
Phy. reinforce 603.8 (+61%)
Mag. reinforce 1,080.0 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
126
Totura (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6780 ~ 8287 (+80%)
Durability 240/80 (+0%)
Attack rating 194 (+61%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 959.7 % ~ 1,173.0 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
102
114
Overlord Alette (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 413 (+41%)
Durability 217/79 (+0%)
Parry rate 45 (+41%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 597.8 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
198
204
Overlord Morion (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 516 (+41%)
Durability 212/80 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 439.9 (+41%)
Mag. reinforce 845.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
198
204
Overlord Glove (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 383 (+41%)
Durability 214/79 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 376.7 (+61%)
Mag. reinforce 555.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
198
204
Overlord Mail (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+41%)
Mag. def. pwr. 687 (+41%)
Durability 213/80 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 580.9 (+41%)
Mag. reinforce 977.1 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
198
204
Overlord Boots (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+41%)
Mag. def. pwr. 554 (+61%)
Durability 216/80 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 529.2 (+80%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
138
204
198
Overlord Tasset (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 351 (+41%)
Mag. def. pwr. 642 (+61%)
Durability 218/80 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 475.2 (+41%)
Mag. reinforce 799.5 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
198
204
Isis Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Isis Earring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Isis Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED