ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BELESUS

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 95,574,336
LAST LOGIN 05/10/2018
GUILD ALL_StaR
Job Type Thief
Job Alias 2222

OFFLINE

No item equipped
Dark Monarch (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2419 ~ 2956 (+12%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Durability 204/115 (+22%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 361.6 % ~ 442.0 % (+3%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Ox Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 289 (+48%)
Mag. def. pwr. 279 (+9%)
Durability 85/92 (+0%)
Parry rate 45 (+9%)
Phy. reinforce 304.6 (+12%)
Mag. reinforce 356.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Armet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+9%)
Mag. def. pwr. 371 (+16%)
Durability 96/112 (+22%)
Parry rate 52 (+35%)
Phy. reinforce 367.3 (+9%)
Mag. reinforce 551.3 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+38%)
Mag. def. pwr. 283 (+19%)
Durability 91/97 (+6%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 326.4 (+29%)
Mag. reinforce 403.8 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 420 (+29%)
Mag. def. pwr. 464 (+9%)
Durability 95/104 (+12%)
Parry rate 65 (+29%)
Phy. reinforce 498.4 (+12%)
Mag. reinforce 750.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 200% Reduce
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 250 (+9%)
Mag. def. pwr. 328 (+9%)
Durability 94/112 (+22%)
Parry rate 50 (+25%)
Phy. reinforce 396.3 (+25%)
Mag. reinforce 655.7 (+58%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 375 (+41%)
Mag. def. pwr. 390 (+12%)
Durability 114/146 (+58%)
Parry rate 55 (+3%)
Phy. reinforce 374.9 (+3%)
Mag. reinforce 533.1 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 38.4 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.9 (+6%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.4 (+48%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 32.3 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED