ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

BAD

CURRENT LEVEL 100
Strength 123
Intellect 412
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 164,311,834
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Hunter
Job Alias LM__________

ONLINE

Guardian Aegis (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 350 (+38%)
Mag. def. pwr. 418 (+3%)
Durability 84/85 (+3%)
Blocking rate 17 (+12%)
Phy. reinforce 363.6 (+3%)
Mag. reinforce 706.3 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ethereal Cane (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 94/109 (+38%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Alette (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 217 (+22%)
Mag. def. pwr. 338 (+19%)
Durability 55/106 (+35%)
Parry rate 45 (+29%)
Phy. reinforce 333.5 (+35%)
Mag. reinforce 428.5 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Valor Coronet (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+45%)
Mag. def. pwr. 501 (+41%)
Durability 59/88 (+12%)
Parry rate 52 (+61%)
Phy. reinforce 324.4 (+6%)
Mag. reinforce 545.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Valor Glove (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+22%)
Mag. def. pwr. 364 (+38%)
Durability 48/83 (+6%)
Parry rate 42 (+48%)
Phy. reinforce 287.5 (+25%)
Mag. reinforce 432.3 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Valor Composite Mail (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 352 (+19%)
Mag. def. pwr. 473 (+0%)
Durability 56/92 (+16%)
Parry rate 65 (+32%)
Phy. reinforce 597.9 (+48%)
Mag. reinforce 679.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 190% Reduce
MP 250 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Valor Boots (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 255 (+22%)
Mag. def. pwr. 375 (+12%)
Durability 93/152 (+93%)
Parry rate 50 (+35%)
Phy. reinforce 342.7 (+19%)
Mag. reinforce 590.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Valor Composite Tasset (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+9%)
Mag. def. pwr. 484 (+25%)
Durability 60/97 (+22%)
Parry rate 55 (+9%)
Phy. reinforce 456.8 (+38%)
Mag. reinforce 661.6 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Parry rate 10% Increase
Amber Necklace (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 27.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (50Time/times)
Durability 47% Increase
Immortal (1Time/times)
221
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 21% Increase
Str 21 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 25% Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED