ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

B3

CURRENT LEVEL 108
Strength 448
Intellect 127
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 29,160,096
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias minneeee

OFFLINE

Capricorn Heavenly Scutum (+8)

Seal of Star
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 319 (+22%)
Mag. def. pwr. 510 (+22%)
Durability 78/83 (+0%)
Blocking rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 360.0 (+0%)
Mag. reinforce 577.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
126
Ethereal Cane (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Mag. atk. pwr. 4008 ~ 4899 (+16%)
Durability 99/119 (+51%)
Attack rating 153 (+29%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+16%)
Mag. reinforce 792.0 % ~ 968.1 % (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+0%)
Mag. def. pwr. 297 (+16%)
Durability 69/97 (+6%)
Parry rate 45 (+32%)
Phy. reinforce 315.5 (+16%)
Mag. reinforce 413.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Crown (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 259 (+6%)
Mag. def. pwr. 413 (+29%)
Durability 94/156 (+70%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 596.5 (+77%)
Mag. reinforce 454.2 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+3%)
Mag. def. pwr. 283 (+19%)
Durability 84/124 (+35%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 260.6 (+3%)
Mag. reinforce 331.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 364 (+12%)
Mag. def. pwr. 550 (+29%)
Durability 87/137 (+48%)
Parry rate 65 (+25%)
Phy. reinforce 703.1 (+58%)
Mag. reinforce 651.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 257 (+12%)
Mag. def. pwr. 310 (+3%)
Durability 84/118 (+29%)
Parry rate 50 (+32%)
Phy. reinforce 345.5 (+9%)
Mag. reinforce 506.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 429 (+61%)
Mag. def. pwr. 425 (+22%)
Durability 76/104 (+12%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 422.2 (+16%)
Mag. reinforce 794.9 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.6 (+3%)
Mag. absorption 44.5 (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 45.8 (+74%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

131

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED