ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

AyeD

CURRENT LEVEL 84
Strength 352
Intellect 103
Stat points 0
next lvl 22.61%
Gold 666,851,104
LAST LOGIN 16/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Demonic Skin (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 205 (+22%)
Mag. def. pwr. 313 (+16%)
Durability 97/116 (+51%)
Blocking rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 292.1 (+9%)
Mag. reinforce 603.5 (+41%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Katzbalger (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1888 ~ 2308 (+32%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Durability 92/95 (+9%)
Attack rating 125 (+6%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 324.6 % ~ 396.7 % (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 136 (+12%)
Mag. def. pwr. 300 (+54%)
Durability 81/88 (+19%)
Parry rate 39 (+41%)
Phy. reinforce 294.1 (+54%)
Mag. reinforce 321.0 (+0%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+0%)
Mag. def. pwr. 251 (+0%)
Durability 92/111 (+48%)
Parry rate 47 (+51%)
Phy. reinforce 350.9 (+45%)
Mag. reinforce 406.0 (+0%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 119 (+9%)
Mag. def. pwr. 175 (+0%)
Durability 94/115 (+58%)
Parry rate 37 (+19%)
Phy. reinforce 184.4 (+6%)
Mag. reinforce 300.8 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+0%)
Mag. def. pwr. 530 (+54%)
Durability 97/118 (+58%)
Parry rate 60 (+6%)
Phy. reinforce 396.5 (+22%)
Mag. reinforce 595.1 (+9%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 160 (+12%)
Mag. def. pwr. 243 (+6%)
Durability 82/90 (+22%)
Parry rate 44 (+19%)
Phy. reinforce 258.7 (+16%)
Mag. reinforce 576.0 (+54%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+0%)
Mag. def. pwr. 396 (+45%)
Durability 79/84 (+12%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 368.0 (+41%)
Mag. reinforce 731.5 (+67%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 29.8 (+9%)
Mag. absorption 30.6 (+12%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.4 (+6%)
Mag. absorption 25.8 (+12%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 21.3 (+3%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

124

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED