ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Athena

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 83,582,746
LAST LOGIN 10/12/2018
GUILD Hlidskialf
Job Type Thief
Job Alias llllAllll

OFFLINE

Seiketh (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 527 (+80%)
Mag. def. pwr. 844 (+80%)
Durability 223/95 (+0%)
Blocking rate 25 (+80%)
Phy. reinforce 716.4 (+80%)
Mag. reinforce 1,204.2 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
126
Azus (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3342 ~ 3769 (+80%)
Mag. atk. pwr. 5689 ~ 6539 (+80%)
Durability 334/129 (+0%)
Attack rating 221 (+80%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 499.7 % ~ 563.4 % (+80%)
Mag. reinforce 850.5 % ~ 977.6 % (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
72
78
102
114
Wrath Shoulder (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+61%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 52/98 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 509.4 (+80%)
Mag. reinforce 597.3 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Wrath Casque (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 405 (+61%)
Mag. def. pwr. 593 (+80%)
Durability 63/98 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 631.8 (+80%)
Mag. reinforce 739.0 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Wrath Bracer (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 336 (+80%)
Mag. def. pwr. 394 (+61%)
Durability 66/98 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 423.4 (+61%)
Mag. reinforce 553.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Wrath Armor (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 603 (+80%)
Mag. def. pwr. 706 (+61%)
Durability 53/99 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 745.4 (+61%)
Mag. reinforce 975.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Wrath Footgear (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 558 (+80%)
Durability 57/98 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 531.3 (+61%)
Mag. reinforce 695.5 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Wrath Hose (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 441 (+61%)
Mag. def. pwr. 577 (+61%)
Durability 56/99 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 610.2 (+61%)
Mag. reinforce 798.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Amoon Necklace (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 62.0 (+100%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Amoon Erarring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Amoon Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192
Amoon Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED