ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Artemis_ll

CURRENT LEVEL 105
Strength 436
Intellect 124
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,372,442,206
LAST LOGIN 16/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias III

OFFLINE

Arrow(9834)
Ye's Divine Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1824 ~ 2235 (+12%)
Mag. atk. pwr. 2684 ~ 3288 (+3%)
Durability 95/107 (+12%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 310.4 % ~ 380.4 % (+22%)
Mag. reinforce 484.3 % ~ 593.6 % (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Black Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 238 (+22%)
Mag. def. pwr. 412 (+61%)
Durability 107/149 (+54%)
Parry rate 45 (+25%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 384.8 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+9%)
Mag. def. pwr. 441 (+38%)
Durability 93/100 (+3%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 562.5 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 203 (+12%)
Mag. def. pwr. 306 (+29%)
Durability 101/140 (+45%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 415.4 (+61%)
Mag. reinforce 465.1 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 586 (+80%)
Mag. def. pwr. 767 (+80%)
Durability 99/126 (+29%)
Parry rate 65 (+29%)
Phy. reinforce 454.0 (+0%)
Mag. reinforce 706.9 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+6%)
Mag. def. pwr. 415 (+38%)
Durability 98/103 (+6%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 395.3 (+22%)
Mag. reinforce 504.6 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+0%)
Mag. def. pwr. 516 (+48%)
Durability 97/126 (+29%)
Parry rate 55 (+16%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 719.3 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.5 (+22%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.5 (+12%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

227

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED