ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Aristotle

CURRENT LEVEL 117
Strength 136
Intellect 484
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,956,986,353
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Evil Soul Rising (+11)

Seal of Moon
Sort of item: Two handed staff
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 6659 ~ 8139 (+41%)
Durability 124/83 (+0%)
Attack rating 177 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 1,124.4 % ~ 1,374.3 % (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

199
205
211
91
115
103
73
79
Overlord Alette (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 471 (+61%)
Durability 0/79 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 405.7 (+61%)
Mag. reinforce 682.6 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Morion (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 589 (+61%)
Durability 0/80 (+0%)
Parry rate 53 (+80%)
Phy. reinforce 502.3 (+61%)
Mag. reinforce 845.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Overlord Glove (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 273 (+61%)
Mag. def. pwr. 437 (+61%)
Durability 0/79 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 376.7 (+61%)
Mag. reinforce 634.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Mail (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 784 (+61%)
Durability 39/80 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 663.3 (+61%)
Mag. reinforce 1,115.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
150
162
Overlord Boots (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 554 (+61%)
Durability 46/80 (+0%)
Parry rate 50 (+80%)
Phy. reinforce 473.3 (+61%)
Mag. reinforce 795.3 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
90
138
Overlord Tasset (+12)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 448 (+80%)
Mag. def. pwr. 642 (+61%)
Durability 17/80 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 542.6 (+61%)
Mag. reinforce 912.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
90
138
150
162
Isis Necklace (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 49.9 (+61%)
Mag. absorption 49.9 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
186
192
180
168
174
Isis Earring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
186
192
180
168
174
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
186
192
180
168
174
Isis Ring (+13)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
186
192
180
168
174

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED