ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Area_51

CURRENT LEVEL 115
Strength 134
Intellect 476
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 111,408,110
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias KEY_KUY

OFFLINE

Arrow(6353)
Illusion Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3583 ~ 4390 (+61%)
Mag. atk. pwr. 5733 ~ 7026 (+61%)
Durability 84/98 (+0%)
Attack rating 177 (+41%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 446.0 % ~ 546.5 % (+41%)
Mag. reinforce 713.6 % ~ 874.5 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
90
204
198
114
78
102
Soothsayer Talisman (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+41%)
Mag. def. pwr. 495 (+41%)
Durability 44/80 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 327.1 (+41%)
Mag. reinforce 696.5 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
90
138
Soothsayer Hat (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 290 (+41%)
Mag. def. pwr. 619 (+41%)
Durability 0/81 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 462.1 (+61%)
Mag. reinforce 862.9 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
90
138
72
78
150
Soothsayer Wristlet (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 215 (+41%)
Mag. def. pwr. 460 (+41%)
Durability 59/80 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 303.2 (+41%)
Mag. reinforce 647.2 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
Soothsayer Suit (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+41%)
Mag. def. pwr. 824 (+41%)
Durability 9/81 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 682.2 (+80%)
Mag. reinforce 1,139.3 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
150
162
72
78
90
138
Soothsayer Shoes (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 312 (+61%)
Mag. def. pwr. 665 (+61%)
Durability 36/81 (+0%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 380.7 (+41%)
Mag. reinforce 812.2 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
90
72
78
Soothsayer Trousers (+8)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 403 (+80%)
Mag. def. pwr. 674 (+41%)
Durability 52/81 (+0%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 437.1 (+41%)
Mag. reinforce 932.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
90
72
78
150
Tiger's Eye Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 49.4 (+61%)
Mag. absorption 45.4 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Jewel Earring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 37.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
210
198
Jewel Ring (+8)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 38.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 7 Increase
Int 7 Increase
198
210

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED