ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Arcobaleno

CURRENT LEVEL 109
Strength 452
Intellect 128
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 0
LAST LOGIN 20/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias LEPO

OFFLINE

Guardian Aegis (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 358 (+41%)
Mag. def. pwr. 443 (+9%)
Durability 42/117 (+41%)
Blocking rate 20 (+29%)
Phy. reinforce 353.0 (+0%)
Mag. reinforce 943.6 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ethereal Cane (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+19%)
Mag. atk. pwr. 3663 ~ 4477 (+6%)
Durability 85/91 (+16%)
Attack rating 141 (+19%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+35%)
Mag. reinforce 758.3 % ~ 926.9 % (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 240 (+35%)
Mag. def. pwr. 310 (+9%)
Durability 16/91 (+16%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 261.8 (+6%)
Mag. reinforce 669.8 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+16%)
Mag. def. pwr. 412 (+16%)
Durability 10/94 (+19%)
Parry rate 52 (+35%)
Phy. reinforce 315.2 (+3%)
Mag. reinforce 515.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 165 (+0%)
Mag. def. pwr. 280 (+6%)
Durability 12/81 (+3%)
Parry rate 42 (+6%)
Phy. reinforce 333.5 (+45%)
Mag. reinforce 544.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 515 (+74%)
Mag. def. pwr. 530 (+12%)
Durability 4/82 (+3%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 416.1 (+3%)
Mag. reinforce 875.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 303 (+45%)
Mag. def. pwr. 334 (+0%)
Durability 21/79 (+0%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 322.6 (+12%)
Mag. reinforce 561.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+6%)
Mag. def. pwr. 422 (+9%)
Durability 43/139 (+74%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 360.8 (+9%)
Mag. reinforce 589.4 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 43.3 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 33.9 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED