ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Arcobaleno

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 30,122,073
LAST LOGIN 22/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias F_1

OFFLINE

Arrow(1219)
Ye's Divine Bow (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1987 ~ 2435 (+22%)
Mag. atk. pwr. 3439 ~ 4214 (+32%)
Durability 51/111 (+16%)
Attack rating 138 (+16%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 277.3 % ~ 339.9 % (+9%)
Mag. reinforce 455.8 % ~ 558.7 % (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Durability 20% Increase
Critical 35
Black Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 213 (+9%)
Mag. def. pwr. 379 (+48%)
Durability 85/125 (+29%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 347.5 (+25%)
Mag. reinforce 406.6 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 344 (+41%)
Mag. def. pwr. 422 (+32%)
Durability 89/154 (+58%)
Parry rate 52 (+48%)
Phy. reinforce 498.8 (+45%)
Mag. reinforce 621.0 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 181 (+0%)
Mag. def. pwr. 375 (+58%)
Durability 69/105 (+9%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 430.9 (+67%)
Mag. reinforce 411.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 335 (+3%)
Mag. def. pwr. 686 (+61%)
Durability 75/103 (+6%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 730.9 (+61%)
Mag. reinforce 665.3 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 333 (+45%)
Mag. def. pwr. 376 (+25%)
Durability 82/109 (+12%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 343.4 (+6%)
Mag. reinforce 491.8 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Black Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 386 (+45%)
Mag. def. pwr. 470 (+35%)
Durability 74/100 (+3%)
Parry rate 55 (+38%)
Phy. reinforce 393.3 (+6%)
Mag. reinforce 767.9 (+58%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+0%)
Mag. absorption 33.3 (+22%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.4 (+32%)
Mag. absorption 24.4 (+6%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED