ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Arcobaleno

CURRENT LEVEL 84
Strength 352
Intellect 103
Stat points 0
next lvl 79.69%
Gold 44,603,687
LAST LOGIN 22/06/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(1633)
Sinnok's Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1521 ~ 1864 (+41%)
Mag. atk. pwr. 1777 ~ 2178 (+3%)
Durability 40/99 (+12%)
Attack rating 125 (+6%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 210.2 % ~ 257.6 % (+9%)
Mag. reinforce 357.9 % ~ 438.5 % (+16%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
88
Leopard Shoulder (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 159 (+19%)
Mag. def. pwr. 185 (+6%)
Durability 33/96 (+6%)
Parry rate 39 (+25%)
Phy. reinforce 255.9 (+19%)
Mag. reinforce 396.2 (+41%)

Required level 77
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Casque (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+6%)
Mag. def. pwr. 262 (+16%)
Durability 32/136 (+48%)
Parry rate 47 (+32%)
Phy. reinforce 349.6 (+29%)
Mag. reinforce 387.0 (+9%)

Required level 79
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Bracer (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 162 (+35%)
Mag. def. pwr. 218 (+38%)
Durability 25/120 (+32%)
Parry rate 37 (+29%)
Phy. reinforce 212.6 (+9%)
Mag. reinforce 320.0 (+25%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+16%)
Mag. def. pwr. 369 (+19%)
Durability 10/98 (+6%)
Parry rate 60 (+19%)
Phy. reinforce 492.8 (+35%)
Mag. reinforce 492.3 (+3%)

Required level 81
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Footgear (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+12%)
Mag. def. pwr. 251 (+22%)
Durability 17/92 (+0%)
Parry rate 44 (+45%)
Phy. reinforce 290.0 (+16%)
Mag. reinforce 336.8 (+3%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Leopard Hose (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+6%)
Mag. def. pwr. 268 (+9%)
Durability 36/119 (+29%)
Parry rate 50 (+45%)
Phy. reinforce 293.0 (+0%)
Mag. reinforce 394.5 (+3%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+0%)
Mag. absorption 33.3 (+22%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.4 (+32%)
Mag. absorption 24.4 (+6%)

Required level 78
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.9 (+25%)
Mag. absorption 30.6 (+48%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 30.6 (+48%)
Mag. absorption 23.2 (+12%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED