ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Archangel

CURRENT LEVEL 110
Strength 145
Intellect 440
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 175,404,942
LAST LOGIN 12/12/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias CP6

ONLINE

No item equipped
Soul Fiend (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Mag. atk. pwr. 3456 ~ 4224 (+0%)
Durability 182/104 (+32%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+45%)
Mag. reinforce 741.4 % ~ 906.3 % (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 157 (+29%)
Mag. def. pwr. 194 (+0%)
Durability 13/80 (+9%)
Parry rate 39 (+9%)
Phy. reinforce 288.4 (+51%)
Mag. reinforce 330.6 (+3%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+3%)
Mag. def. pwr. 313 (+25%)
Durability 26/113 (+51%)
Parry rate 47 (+35%)
Phy. reinforce 249.3 (+3%)
Mag. reinforce 495.3 (+22%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 122 (+12%)
Mag. def. pwr. 180 (+3%)
Durability 43/94 (+29%)
Parry rate 37 (+9%)
Phy. reinforce 201.8 (+16%)
Mag. reinforce 347.5 (+19%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+9%)
Mag. def. pwr. 420 (+22%)
Durability 53/113 (+51%)
Parry rate 60 (+6%)
Phy. reinforce 396.5 (+22%)
Mag. reinforce 720.7 (+32%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 5% Increase
MP 88 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 189 (+32%)
Mag. def. pwr. 243 (+6%)
Durability 27/78 (+6%)
Parry rate 44 (+51%)
Phy. reinforce 278.8 (+25%)
Mag. reinforce 467.5 (+25%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 297 (+74%)
Mag. def. pwr. 333 (+22%)
Durability 16/84 (+12%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 284.5 (+9%)
Mag. reinforce 731.5 (+67%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 30 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 32.5 (+19%)
Mag. absorption 40.4 (+48%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Capricorn Heaven Earring

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 30.1 (+19%)
Mag. absorption 31.6 (+25%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 25.9 (+25%)
Mag. absorption 25.3 (+22%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.6 (+9%)
Mag. absorption 35.2 (+70%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
166
172
178

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

207

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED