ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Archangel

CURRENT LEVEL 100
Strength 325
Intellect 210
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 8,355,020
LAST LOGIN 29/07/2018
GUILD ChurchofGod
Job Type Hunter
Job Alias Angel

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2980 ~ 3643 (+38%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Durability 96/114 (+45%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 474.0 % ~ 579.3 % (+35%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (4Time/times)
Immortal (5Time/times)
Ox Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+25%)
Mag. def. pwr. 286 (+12%)
Durability 92/92 (+0%)
Parry rate 45 (+58%)
Phy. reinforce 288.3 (+6%)
Mag. reinforce 459.2 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Armet (+5)

Seal of Star
Mystic
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 311 (+70%)
Mag. def. pwr. 369 (+54%)
Durability 92/95 (+9%)
Parry rate 49 (+22%)
Phy. reinforce 345.0 (+25%)
Mag. reinforce 604.5 (+67%)

Required level 91
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (3Time/times)
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+3%)
Mag. def. pwr. 245 (+3%)
Durability 102/112 (+22%)
Parry rate 42 (+29%)
Phy. reinforce 374.4 (+48%)
Mag. reinforce 446.9 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 325 (+0%)
Mag. def. pwr. 520 (+22%)
Durability 103/116 (+25%)
Parry rate 65 (+25%)
Phy. reinforce 614.1 (+38%)
Mag. reinforce 616.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (5Time/times)
Steady (5Time/times)
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 354 (+54%)
Mag. def. pwr. 310 (+3%)
Durability 103/115 (+25%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 326.5 (+3%)
Mag. reinforce 415.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ox Composite Poleyn (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+0%)
Mag. def. pwr. 516 (+48%)
Durability 109/125 (+35%)
Parry rate 55 (+16%)
Phy. reinforce 597.0 (+64%)
Mag. reinforce 671.2 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (3Time/times)
Amber Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 36.5 (+19%)
Mag. absorption 40.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lucky (1Time/times)
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 26.3 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+77%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 20% Reduce
Attack rate 25% Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED