ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Archangel

CURRENT LEVEL 53
Strength 186
Intellect 114
Stat points 0
next lvl 58.08%
Gold 2,059,760
LAST LOGIN 22/06/2018
GUILD ChurchofGod
Job Type Hunter
Job Alias Angel

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Two handed sword
Degree: 6 degrees


Phy. atk. pwr. 327 ~ 400 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 56/56 (+0%)
Attack rating 107 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 111.3 % ~ 136.1 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 42
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Polldron

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 37 (+0%)
Mag. def. pwr. 49 (+0%)
Durability 69/69 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 97.0 (+0%)
Mag. reinforce 127.0 (+0%)

Required level 53
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cancer Red Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 34 (+0%)
Mag. def. pwr. 44 (+0%)
Durability 65/65 (+0%)
Parry rate 22 (+0%)
Phy. reinforce 101.0 (+0%)
Mag. reinforce 132.0 (+0%)

Required level 45
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Gold Gauntlet

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 33 (+0%)
Mag. def. pwr. 44 (+0%)
Durability 68/68 (+0%)
Parry rate 17 (+0%)
Phy. reinforce 88.0 (+0%)
Mag. reinforce 116.0 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cancer Red Arquebus Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 47 (+0%)
Mag. def. pwr. 62 (+0%)
Durability 66/66 (+0%)
Parry rate 29 (+0%)
Phy. reinforce 136.0 (+0%)
Mag. reinforce 178.0 (+0%)

Required level 47
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cancer Red Greave

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 30 (+0%)
Mag. def. pwr. 40 (+0%)
Durability 65/65 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 93.0 (+0%)
Mag. reinforce 122.0 (+0%)

Required level 44
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cancer Red Arquebus Poleyn

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 6 degrees


Phy. def. pwr. 37 (+0%)
Mag. def. pwr. 48 (+0%)
Durability 65/65 (+0%)
Parry rate 23 (+0%)
Phy. reinforce 109.0 (+0%)
Mag. reinforce 142.0 (+0%)

Required level 46
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cancer Jade Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 12.0 (+0%)
Mag. absorption 12.0 (+0%)

Required level 46
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cancer Jade Earring

Sort of item: Earring
Degree: 6 degrees


Phy. absorption 9.9 (+0%)
Mag. absorption 9.9 (+0%)

Required level 44
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 11.7 (+0%)
Mag. absorption 11.7 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Libra Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 11.7 (+0%)
Mag. absorption 11.7 (+0%)

Required level 52
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED