ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ArX

CURRENT LEVEL 99
Strength 174
Intellect 356
Stat points 0
next lvl 22.45%
Gold 16,742,449
LAST LOGIN 07/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias StrikerS

OFFLINE

Arrow(8070)
Ye's Divine Bow (+13)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1629 ~ 1996 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2606 ~ 3193 (+0%)
Durability 153/96 (+0%)
Attack rating 119 (+0%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 254.4 % ~ 311.8 % (+0%)
Mag. reinforce 407.0 % ~ 498.8 % (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Durability 60% Increase
Witacheon Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+32%)
Mag. def. pwr. 334 (+12%)
Durability 95/120 (+35%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 252.0 (+0%)
Mag. reinforce 462.2 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+41%)
Mag. def. pwr. 515 (+38%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 52 (+9%)
Phy. reinforce 349.4 (+12%)
Mag. reinforce 693.0 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 223 (+35%)
Mag. def. pwr. 302 (+9%)
Durability 89/89 (+0%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 255.1 (+9%)
Mag. reinforce 685.6 (+74%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Lamellar (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 467 (+58%)
Mag. def. pwr. 845 (+70%)
Durability 90/97 (+9%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 568.6 (+38%)
Mag. reinforce 1,136.5 (+64%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+0%)
Mag. def. pwr. 576 (+64%)
Durability 89/91 (+3%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 388.1 (+32%)
Mag. reinforce 617.5 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+6%)
Mag. def. pwr. 443 (+9%)
Durability 99/137 (+54%)
Parry rate 55 (+3%)
Phy. reinforce 465.1 (+38%)
Mag. reinforce 567.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 38.4 (+25%)
Mag. absorption 32.5 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+32%)
Mag. absorption 29.5 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED