ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Aquarius

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,819,192
LAST LOGIN 13/08/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Devil's Lure (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Harp
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4458 ~ 5448 (+29%)
Durability 90/109 (+54%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)
Mag. reinforce 814.5 % ~ 995.6 % (+45%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
221
Ox Polldron (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+25%)
Mag. def. pwr. 353 (+38%)
Durability 235/92 (+0%)
Parry rate 45 (+19%)
Phy. reinforce 288.3 (+6%)
Mag. reinforce 469.9 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Armet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 259 (+6%)
Mag. def. pwr. 339 (+6%)
Durability 238/97 (+6%)
Parry rate 52 (+9%)
Phy. reinforce 411.1 (+22%)
Mag. reinforce 511.6 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Ox Gauntlet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+48%)
Mag. def. pwr. 276 (+16%)
Durability 259/112 (+22%)
Parry rate 42 (+0%)
Phy. reinforce 283.4 (+12%)
Mag. reinforce 552.8 (+67%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 377 (+16%)
Mag. def. pwr. 780 (+83%)
Durability 284/131 (+41%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 445.0 (+0%)
Mag. reinforce 768.2 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Ox Greave (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 287 (+25%)
Mag. def. pwr. 388 (+29%)
Durability 291/138 (+51%)
Parry rate 50 (+3%)
Phy. reinforce 317.0 (+0%)
Mag. reinforce 535.4 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Ox Composite Poleyn (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 333 (+25%)
Mag. def. pwr. 505 (+45%)
Durability 260/110 (+19%)
Parry rate 55 (+12%)
Phy. reinforce 364.0 (+0%)
Mag. reinforce 490.3 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.5 (+9%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.5 (+16%)
Mag. absorption 44.7 (+70%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.3 (+77%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED