ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Apollo

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 177,257,654
LAST LOGIN 22/01/2019
GUILD ll_Wars_ll
Job Type Hunter
Job Alias adasdas

OFFLINE

No item equipped
Tifhone (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Glaive
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3738 ~ 4570 (+80%)
Mag. atk. pwr. 5583 ~ 6645 (+80%)
Durability 284/95 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 499.9 % ~ 611.0 % (+61%)
Mag. reinforce 746.4 % ~ 888.7 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
72
114
90
102
Overlord Shell (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+41%)
Mag. def. pwr. 433 (+41%)
Durability 247/89 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 362.4 (+41%)
Mag. reinforce 609.1 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
90
Overlord Headgear (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 618 (+61%)
Durability 238/89 (+0%)
Parry rate 53 (+41%)
Phy. reinforce 449.8 (+41%)
Mag. reinforce 754.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
72
78
138
150
162
90
Overlord Bracer (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 239 (+41%)
Mag. def. pwr. 459 (+61%)
Durability 240/89 (+0%)
Parry rate 43 (+41%)
Phy. reinforce 337.0 (+41%)
Mag. reinforce 565.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
138
90
Overlord Lamellar (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 721 (+41%)
Durability 252/90 (+0%)
Parry rate 65 (+41%)
Phy. reinforce 593.6 (+41%)
Mag. reinforce 996.9 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
150
162
Overlord Boots (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 387 (+80%)
Mag. def. pwr. 510 (+41%)
Durability 141/89 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 423.0 (+41%)
Mag. reinforce 811.4 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
138
90
Overlord Tasset (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+0%)
Mag. def. pwr. 674 (+61%)
Durability 176/90 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 553.8 (+61%)
Mag. reinforce 815.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
204
78
72
138
150
162
90
Amoon Necklace (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.7 (+41%)
Mag. absorption 43.7 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
192
186
180
174
168
Amoon Erarring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 37.4 (+41%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

174
180
168
192
186
78
72
198
Amoon Ring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 38.8 (+61%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Amoon Ring (+11)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.0 (+41%)
Mag. absorption 34.0 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
192
186
180
174
168

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED