ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Andoromeda

CURRENT LEVEL 108
Strength 127
Intellect 448
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 60,063,138
LAST LOGIN 19/01/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias Shun

OFFLINE

Splinter Blade Shield (+4)

Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 226 (+0%)
Mag. def. pwr. 442 (+22%)
Durability 31/93 (+3%)
Blocking rate 10 (+0%)
Phy. reinforce 459.5 (+38%)
Mag. reinforce 559.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
210
Asue (+4)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Sword
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1754 ~ 1978 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2986 ~ 3432 (+0%)
Durability 85/128 (+0%)
Attack rating 147 (+22%)
Critical 8 (+100%)
Phy. reinforce 266.9 % ~ 300.8 % (+0%)
Mag. reinforce 640.3 % ~ 736.0 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

114
72
210
Kefta Shell (+4)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+0%)
Mag. def. pwr. 307 (+0%)
Durability 43/89 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 257.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Headgear (+4)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+0%)
Mag. def. pwr. 384 (+0%)
Durability 35/89 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 319.0 (+0%)
Mag. reinforce 535.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako Underworld Bracer (+4)

Seal of Star
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 170 (+0%)
Mag. def. pwr. 285 (+0%)
Durability 36/89 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 239.0 (+0%)
Mag. reinforce 401.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Wrath Armor (+4)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 335 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 55/99 (+0%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 463.0 (+0%)
Mag. reinforce 739.3 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
78
Drako War God Footgear (+4)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+0%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 51/98 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 330.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Tasset (+4)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 45/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Hundred Nights Gem Necklace (+4)

Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 22.9 (+0%)
Mag. absorption 22.9 (+0%)

Required level 80
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

190
Int 2 Increase
Paradise Jewel Earring (+4)

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 34.9 (+38%)
Mag. absorption 32.6 (+29%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Electric shockHour 1% Reduce
180
186
Hundred Nights Gem Ring

Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 17.3 (+0%)
Mag. absorption 17.3 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Cintamani Ring (+4)

Seal of Star
Sort of item: Ring
Degree: 12 degrees


Phy. absorption 25.3 (+0%)
Mag. absorption 25.3 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

136

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED