ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

AnG2Y3il2rD

CURRENT LEVEL 105
Strength 436
Intellect 124
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 232,542,766
LAST LOGIN 29/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Bolt(732)
Night Wings (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Crossbow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2419 ~ 2956 (+12%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+3%)
Durability 142/128 (+35%)
Attack rating 133 (+12%)
Critical 7 (+96%)
Phy. reinforce 530.2 % ~ 647.9 % (+51%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Critical 100
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Attack rate 60% Increase
Durability 100% Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

153

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED