ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Amily

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 2,015,313
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD Teletubbies
Job Type Thief
Job Alias SUPER_001

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3477 ~ 4250 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+12%)
Durability 97/116 (+48%)
Attack rating 176 (+48%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 438.9 % ~ 536.4 % (+25%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Drako War God Pauldron (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 201 (+0%)
Mag. def. pwr. 263 (+0%)
Durability 92/92 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 278.0 (+0%)
Mag. reinforce 363.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Drako War God Armet (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 251 (+0%)
Mag. def. pwr. 329 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 450.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Drako War God Gauntlet (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 187 (+0%)
Mag. def. pwr. 244 (+0%)
Durability 92/92 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 258.0 (+0%)
Mag. reinforce 337.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Drako War God Armor (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 335 (+0%)
Mag. def. pwr. 438 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 65 (+22%)
Phy. reinforce 553.9 (+22%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
162
204
138
78
Drako War God Greave (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 236 (+0%)
Mag. def. pwr. 310 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 324.0 (+0%)
Mag. reinforce 424.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
Drako War God Poleyn (+5)

Seal of Star
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+0%)
Mag. def. pwr. 358 (+0%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 371.0 (+0%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

150
204
162
Heaven Necklace (+5)

Seal of Star
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Amber Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.1 (+22%)
Mag. absorption 27.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 35% Increase
Steady (50Time/times)
ZombieHour 1% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 29.2 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 25% Increase
Str 24 Increase
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 25% Increase
Str 25 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

151

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED