ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Althas

CURRENT LEVEL 110
Strength 225
Intellect 360
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 24,743,823
LAST LOGIN 04/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias F9

OFFLINE

No item equipped
0

Sort of item: Light staff
Degree: 2 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 96 ~ 117 (+0%)
Durability 43/43 (+0%)
Attack rating 46 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 90.9 % ~ 111.0 % (+0%)

Required level 8
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Drako War God Alette

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 209 (+32%)
Mag. def. pwr. 317 (+25%)
Durability 77/89 (+16%)
Parry rate 44 (+22%)
Phy. reinforce 286.3 (+25%)
Mag. reinforce 641.3 (+67%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+0%)
Mag. def. pwr. 404 (+61%)
Durability 69/77 (+3%)
Parry rate 47 (+19%)
Phy. reinforce 242.0 (+0%)
Mag. reinforce 454.7 (+12%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Drako War God Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 151 (+3%)
Mag. def. pwr. 287 (+22%)
Durability 68/77 (+0%)
Parry rate 41 (+12%)
Phy. reinforce 273.5 (+29%)
Mag. reinforce 377.4 (+6%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+6%)
Mag. def. pwr. 454 (+32%)
Durability 81/96 (+29%)
Parry rate 60 (+25%)
Phy. reinforce 386.8 (+19%)
Mag. reinforce 546.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 174 (+22%)
Mag. def. pwr. 256 (+12%)
Durability 87/109 (+48%)
Parry rate 44 (+35%)
Phy. reinforce 258.7 (+16%)
Mag. reinforce 564.7 (+51%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 208 (+22%)
Mag. def. pwr. 281 (+3%)
Durability 75/81 (+9%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 344.5 (+32%)
Mag. reinforce 674.5 (+54%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 42.0 (+54%)
Mag. absorption 28.9 (+6%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Capricorn Heaven Earring

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 25.3 (+0%)
Mag. absorption 40.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Electric shockHour 1% Reduce
Immortal (1Time/times)
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.6 (+19%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 23.2 (+12%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED