ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Alpha

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 192,373,918
LAST LOGIN 23/10/2018
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias __A__

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+54%)
Mag. atk. pwr. 3767 ~ 4604 (+9%)
Durability 100/83 (+6%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 668.4 % ~ 817.1 % (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Immortal (1Time/times)
221
Steady (1Time/times)
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+12%)
Mag. def. pwr. 347 (+22%)
Durability 88/114 (+45%)
Parry rate 45 (+25%)
Phy. reinforce 286.5 (+16%)
Mag. reinforce 507.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 278 (+25%)
Mag. def. pwr. 526 (+48%)
Durability 92/81 (+3%)
Parry rate 52 (+29%)
Phy. reinforce 511.0 (+67%)
Mag. reinforce 628.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Valor Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 218 (+32%)
Mag. def. pwr. 399 (+51%)
Durability 79/88 (+12%)
Parry rate 42 (+3%)
Phy. reinforce 250.7 (+9%)
Mag. reinforce 397.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 343 (+16%)
Mag. def. pwr. 563 (+19%)
Durability 117/89 (+12%)
Parry rate 65 (+19%)
Phy. reinforce 416.1 (+3%)
Mag. reinforce 916.7 (+35%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Valor Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 309 (+48%)
Mag. def. pwr. 398 (+19%)
Durability 75/86 (+9%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 426.2 (+48%)
Mag. reinforce 576.0 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Valor Composite Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+3%)
Mag. def. pwr. 534 (+38%)
Durability 86/100 (+25%)
Parry rate 55 (+22%)
Phy. reinforce 331.0 (+0%)
Mag. reinforce 678.3 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Amber Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 42.4 (+38%)
Mag. absorption 39.6 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 34.7 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 23.9 (+0%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

207

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED