ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Alexandra

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 176,802,751
LAST LOGIN 19/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Thief
Job Alias 1596321

OFFLINE

Guardian Aegis (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 261 (+3%)
Mag. def. pwr. 667 (+64%)
Durability 93/103 (+25%)
Blocking rate 21 (+32%)
Phy. reinforce 441.3 (+25%)
Mag. reinforce 655.4 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Dark Monarch (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3261 ~ 3986 (+51%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+9%)
Durability 101/106 (+12%)
Attack rating 126 (+6%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 509.1 % ~ 622.2 % (+45%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Ox Polldron (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+35%)
Mag. def. pwr. 297 (+16%)
Durability 106/121 (+32%)
Parry rate 45 (+3%)
Phy. reinforce 288.3 (+6%)
Mag. reinforce 502.0 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ox Armet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+0%)
Mag. def. pwr. 339 (+6%)
Durability 97/103 (+12%)
Parry rate 52 (+3%)
Phy. reinforce 488.7 (+45%)
Mag. reinforce 441.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Ox Gauntlet (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 274 (+51%)
Mag. def. pwr. 266 (+12%)
Durability 100/109 (+19%)
Parry rate 42 (+3%)
Phy. reinforce 341.6 (+35%)
Mag. reinforce 384.0 (+16%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ox Composite Armor (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 364 (+12%)
Mag. def. pwr. 724 (+70%)
Durability 93/93 (+0%)
Parry rate 65 (+64%)
Phy. reinforce 445.0 (+0%)
Mag. reinforce 616.9 (+6%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Ox Greave (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 257 (+12%)
Mag. def. pwr. 319 (+6%)
Durability 94/97 (+6%)
Parry rate 50 (+9%)
Phy. reinforce 355.0 (+12%)
Mag. reinforce 535.4 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Ox Composite Poleyn (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 309 (+16%)
Mag. def. pwr. 551 (+58%)
Durability 116/140 (+51%)
Parry rate 55 (+25%)
Phy. reinforce 385.8 (+6%)
Mag. reinforce 533.1 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
HP 850 Increase
Amber Necklace (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 35.6 (+16%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 37.1 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Amber Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.1 (+9%)
Mag. absorption 33.0 (+38%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 4 Increase
Immortal (1Time/times)
221
Electric shockHour 1% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED