ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Alcantara

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 54,079,119
LAST LOGIN 16/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Hunter
Job Alias HeyFK

OFFLINE

No item equipped
Immortal Edge (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Dagger
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 3477 ~ 4250 (+61%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+45%)
Durability 164/194 (+45%)
Attack rating 145 (+22%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 428.3 % ~ 523.5 % (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Attack rate 60% Increase
Steady (2Time/times)
Critical 60
Ox Polldron (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+35%)
Mag. def. pwr. 338 (+32%)
Durability 241/94 (+3%)
Parry rate 45 (+22%)
Phy. reinforce 446.1 (+64%)
Mag. reinforce 445.0 (+25%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (2Time/times)
Durability 160% Increase
Ox Armet (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 298 (+22%)
Mag. def. pwr. 390 (+22%)
Durability 184/92 (+0%)
Parry rate 52 (+22%)
Phy. reinforce 421.3 (+25%)
Mag. reinforce 538.0 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 4 Increase
Parry rate 40% Increase
MP 88 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 100% Increase
HP 850 Increase
Ox Gauntlet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+41%)
Mag. def. pwr. 297 (+25%)
Durability 194/103 (+12%)
Parry rate 42 (+25%)
Phy. reinforce 293.5 (+16%)
Mag. reinforce 360.8 (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 100% Increase
Steady (1Time/times)
Parry rate 30% Increase
Ox Composite Armor (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 459 (+41%)
Mag. def. pwr. 452 (+6%)
Durability 161/110 (+19%)
Parry rate 65 (+80%)
Phy. reinforce 600.8 (+35%)
Mag. reinforce 820.6 (+41%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 88 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 60% Increase
Ox Greave (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+41%)
Mag. def. pwr. 406 (+35%)
Durability 147/92 (+0%)
Parry rate 50 (+19%)
Phy. reinforce 408.9 (+29%)
Mag. reinforce 747.0 (+80%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 1 Increase
Durability 60% Increase
Parry rate 20% Increase
Steady (1Time/times)
Ox Composite Poleyn (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 375 (+41%)
Mag. def. pwr. 617 (+77%)
Durability 161/110 (+19%)
Parry rate 55 (+38%)
Phy. reinforce 444.1 (+22%)
Mag. reinforce 704.5 (+48%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Durability 60% Increase
Parry rate 30% Increase
MP 600 Increase
HP 850 Increase
Amber Necklace (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 45.4 (+48%)
Mag. absorption 37.5 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 3% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
BurnHour 20% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.7 (+51%)
Mag. absorption 32.1 (+22%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 2 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 3% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Immortal (1Time/times)
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 37.8 (+58%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
ZombieHour 5% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 3% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
Amber Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.2 (+22%)
Mag. absorption 31.5 (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
PoisoningHour 1% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED