ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Al2is_Z_BET

CURRENT LEVEL 100
Strength 125
Intellect 410
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 7,033,467
LAST LOGIN 12/07/2018
GUILD JuPitel2
Job Type Hunter
Job Alias USA

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 254 (+0%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 90/93 (+0%)
Blocking rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 360.0 (+0%)
Mag. reinforce 738.1 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
Critical 100
Lucky (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Break Heaven Sword (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1964 ~ 2214 (+22%)
Mag. atk. pwr. 3861 ~ 4440 (+41%)
Durability 252/153 (+22%)
Attack rating 167 (+41%)
Critical 6 (+3%)
Phy. reinforce 354.6 % ~ 399.7 % (+41%)
Mag. reinforce 522.0 % ~ 600.1 % (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Attack rate 60% Increase
Durability 160% Increase
Lucky (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Witacheon Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 286 (+61%)
Mag. def. pwr. 308 (+3%)
Durability 47/114 (+29%)
Parry rate 45 (+6%)
Phy. reinforce 398.2 (+58%)
Mag. reinforce 474.9 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Headgear

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 278 (+25%)
Mag. def. pwr. 373 (+0%)
Durability 22/97 (+9%)
Parry rate 52 (+61%)
Phy. reinforce 312.0 (+0%)
Mag. reinforce 525.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 20% Increase
HP 88 Increase
Immortal (1Time/times)
MP 150 Increase
Witacheon Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 249 (+51%)
Mag. def. pwr. 310 (+12%)
Durability 43/131 (+48%)
Parry rate 42 (+41%)
Phy. reinforce 285.5 (+22%)
Mag. reinforce 520.1 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Lamellar

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 313 (+6%)
Mag. def. pwr. 497 (+0%)
Durability 56/108 (+22%)
Parry rate 65 (+25%)
Phy. reinforce 568.6 (+38%)
Mag. reinforce 866.3 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 10% Increase
HP 88 Increase
MP 88 Increase
Durability 20% Increase
Steady (2Time/times)
ZombieHour 160% Reduce
Witacheon Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+9%)
Mag. def. pwr. 372 (+6%)
Durability 30/89 (+0%)
Parry rate 50 (+6%)
Phy. reinforce 294.0 (+0%)
Mag. reinforce 553.3 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Tasset

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 312 (+29%)
Mag. def. pwr. 549 (+35%)
Durability 45/108 (+22%)
Parry rate 55 (+38%)
Phy. reinforce 367.3 (+9%)
Mag. reinforce 731.4 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Parry rate 40% Increase
HP 600 Increase
Steady (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 48.5 (+58%)
Mag. absorption 31.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
BurnHour 20% Reduce
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 31.3 (+19%)
Mag. absorption 29.5 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Steady (44Time/times)
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.2 (+64%)
Mag. absorption 24.6 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 1 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 34.7 (+45%)
Mag. absorption 23.9 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
BurnHour 20% Reduce
Str 22 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED