ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Akiko

CURRENT LEVEL 100
Strength 416
Intellect 119
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 98,845,170
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD DemondEyes
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Arrow(660)
Ye's Divine Bow (+9)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 1987 ~ 2435 (+22%)
Mag. atk. pwr. 2762 ~ 3384 (+6%)
Durability 262/120 (+25%)
Attack rating 176 (+48%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 318.0 % ~ 389.8 % (+25%)
Mag. reinforce 431.4 % ~ 528.7 % (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Durability 160% Increase
Witacheon Shell (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+19%)
Mag. def. pwr. 433 (+45%)
Durability 92/103 (+16%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 259.6 (+3%)
Mag. reinforce 449.4 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Coronet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+38%)
Mag. def. pwr. 493 (+32%)
Durability 91/99 (+12%)
Parry rate 52 (+0%)
Phy. reinforce 411.8 (+32%)
Mag. reinforce 656.3 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 165 (+0%)
Mag. def. pwr. 410 (+48%)
Durability 99/137 (+54%)
Parry rate 42 (+54%)
Phy. reinforce 278.5 (+19%)
Mag. reinforce 468.9 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Thunder Lamellar (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 244/114 (+29%)
Attack rating 0 (+48%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+16%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Witacheon Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 228 (+9%)
Mag. def. pwr. 566 (+61%)
Durability 90/94 (+6%)
Parry rate 50 (+16%)
Phy. reinforce 320.5 (+9%)
Mag. reinforce 538.5 (+9%)

Required level 90
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Red Thunder Tasset (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+29%)
Durability 273/160 (+80%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+22%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Attack rate 6% Increase
102
103
Blocking rate 160
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
221
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.5 (+6%)
Mag. absorption 45.4 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.9 (+29%)
Mag. absorption 27.9 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 44.7 (+87%)
Mag. absorption 26.1 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 29.9 (+25%)
Mag. absorption 27.7 (+16%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

214

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED