ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

AgresiFGuZu

CURRENT LEVEL 99
Strength 412
Intellect 118
Stat points 0
next lvl 86.19%
Gold 4,098,586
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Thief
Job Alias __PraYut__

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 269 (+6%)
Mag. def. pwr. 418 (+3%)
Durability 105/149 (+61%)
Blocking rate 19 (+22%)
Phy. reinforce 392.4 (+9%)
Mag. reinforce 677.6 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
Black Shoulder (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 309 (+58%)
Mag. def. pwr. 330 (+29%)
Durability 201/115 (+19%)
Parry rate 45 (+16%)
Phy. reinforce 383.6 (+38%)
Mag. reinforce 479.2 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (2Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Black Casque (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 322 (+32%)
Mag. def. pwr. 451 (+41%)
Durability 109/147 (+51%)
Parry rate 52 (+38%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 666.0 (+48%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Black Bracer (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 245 (+35%)
Mag. def. pwr. 375 (+58%)
Durability 106/136 (+41%)
Parry rate 42 (+9%)
Phy. reinforce 273.5 (+6%)
Mag. reinforce 357.2 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Black Armor (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 345 (+6%)
Mag. def. pwr. 550 (+29%)
Durability 200/106 (+9%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 803.6 (+77%)
Mag. reinforce 594.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 5 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 100% Increase
Black Footgear (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+6%)
Mag. def. pwr. 397 (+32%)
Durability 155/98 (+0%)
Parry rate 50 (+41%)
Phy. reinforce 362.9 (+12%)
Mag. reinforce 517.3 (+22%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Durability 60% Increase
Black Hose (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 282 (+6%)
Mag. def. pwr. 470 (+35%)
Durability 102/119 (+22%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 549.1 (+48%)
Mag. reinforce 486.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Tiger's Eye Necklace (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 36.5 (+19%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
PoisoningHour 5% Reduce
BurnHour 10% Reduce
Electric shockHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Earring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 29.5 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Durability 44% Increase
PoisoningHour 10% Reduce
Electric shockHour 5% Reduce
Immortal (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 25.3 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 3% Reduce
Tiger's Eye Ring (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 25.3 (+6%)
Mag. absorption 36.8 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Electric shockHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
PoisoningHour 5% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

128

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED