ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

AeKKuN

CURRENT LEVEL 89
Strength 108
Intellect 372
Stat points 0
next lvl 49.37%
Gold 26,972,324
LAST LOGIN 28/09/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias BNK48

OFFLINE

Scale Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+16%)
Mag. def. pwr. 286 (+6%)
Durability 89/97 (+12%)
Blocking rate 17 (+9%)
Phy. reinforce 297.6 (+9%)
Mag. reinforce 706.9 (+54%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Precious Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Sword
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1066 ~ 1202 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2340 ~ 2690 (+29%)
Durability 130/174 (+48%)
Attack rating 136 (+16%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 282.1 % ~ 317.9 % (+48%)
Mag. reinforce 376.2 % ~ 432.4 % (+16%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Cloth Lamellar

Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 7 (+0%)
Phy. reinforce 46.0 (+0%)
Mag. reinforce 78.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cloth Boots

Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 34.0 (+0%)
Mag. reinforce 57.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Cloth Tasset

Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 1 degrees


Phy. def. pwr. 0 (+0%)
Mag. def. pwr. 0 (+0%)
Durability 44/44 (+0%)
Parry rate 5 (+0%)
Phy. reinforce 38.0 (+0%)
Mag. reinforce 64.0 (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
Pearl Earring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 24.0 (+41%)
Mag. absorption 18.0 (+6%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

PoisoningHour 5% Reduce
Pearl Ring (+2)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 7 degrees


Phy. absorption 16.1 (+6%)
Mag. absorption 20.5 (+35%)

Required level 52
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 1% Reduce
Quartz Ring (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 11.5 (+19%)
Mag. absorption 13.7 (+41%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

ZombieHour 3% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

160

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED