ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Adente

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 16,750,506
LAST LOGIN 11/12/2018
GUILD IIALL_StaRll
Job Type Trader
Job Alias Wagon

OFFLINE

No item equipped
Ragnious (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Spear
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2733 ~ 3254 (+41%)
Mag. atk. pwr. 4685 ~ 5727 (+41%)
Durability 189/86 (+0%)
Attack rating 123 (+0%)
Critical 10 (+100%)
Phy. reinforce 289.8 % ~ 345.0 % (+0%)
Mag. reinforce 606.1 % ~ 740.7 % (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
78
90
102
72
114
Red Thunder Shell (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 103/89 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Parry rate 30% Increase
Durability 60% Increase
Red Thunder Headgear (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 197/89 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Steady (1Time/times)
Red Thunder Bracer (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 62/89 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
Parry rate 20% Increase
Durability 30% Increase
Red Thunder Lamellar (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 144/89 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

MP 600 Increase
Str 4 Increase
Int 5 Increase
ZombieHour 200% Reduce
HP 88 Increase
Parry rate 20% Increase
Durability 100% Increase
Red Thunder Boots (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 77/89 (+0%)
Attack rating 0 (+22%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 5 Increase
Durability 30% Increase
Parry rate 10% Increase
Red Thunder Tasset (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 102/89 (+0%)
Attack rating 0 (+61%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

HP 600 Increase
Str 5 Increase
Int 5 Increase
Durability 60% Increase
Parry rate 40% Increase
MP 600 Increase
Tiger's Eye Necklace (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 41.4 (+35%)
Mag. absorption 48.5 (+58%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 4 Increase
Int 6 Increase
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 3% Reduce
ZombieHour 3% Reduce
PoisoningHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
BurnHour 7% Reduce
Lucky (1Time/times)
Jewel Earring (+7)

Seal of Star
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 32.3 (+22%)
Mag. absorption 32.3 (+22%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
78
72
180
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.7 (+41%)
Mag. absorption 33.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
PoisoningHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 3% Reduce
ZombieHour 3% Reduce
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

215

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED