ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Adale

CURRENT LEVEL 97
Strength 116
Intellect 401
Stat points 3
next lvl 25.70%
Gold 7,116,448
LAST LOGIN 20/07/2018
GUILD AVENGERS
Job Type Hunter
Job Alias B_2

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+7)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Mag. atk. pwr. 3870 ~ 4730 (+12%)
Durability 55/79 (+0%)
Attack rating 122 (+3%)
Critical 3 (+96%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 741.4 % ~ 906.3 % (+32%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Blaze Himation (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 176 (+61%)
Mag. def. pwr. 276 (+29%)
Durability 62/68 (+12%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 204.7 (+19%)
Mag. reinforce 458.8 (+25%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Magichat (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 158 (+12%)
Mag. def. pwr. 389 (+41%)
Durability 65/69 (+12%)
Parry rate 47 (+29%)
Phy. reinforce 327.7 (+51%)
Mag. reinforce 640.3 (+38%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Mitten (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 101 (+3%)
Mag. def. pwr. 235 (+22%)
Durability 63/68 (+12%)
Parry rate 37 (+16%)
Phy. reinforce 227.7 (+45%)
Mag. reinforce 450.9 (+35%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 199 (+3%)
Mag. def. pwr. 560 (+48%)
Durability 61/66 (+6%)
Parry rate 60 (+9%)
Phy. reinforce 378.0 (+29%)
Mag. reinforce 680.2 (+9%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Weave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 144 (+12%)
Mag. def. pwr. 373 (+48%)
Durability 78/99 (+61%)
Parry rate 44 (+41%)
Phy. reinforce 341.7 (+70%)
Mag. reinforce 428.0 (+0%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Blaze Under Robe (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 167 (+9%)
Mag. def. pwr. 445 (+48%)
Durability 61/65 (+6%)
Parry rate 50 (+22%)
Phy. reinforce 286.7 (+22%)
Mag. reinforce 611.2 (+22%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 39.6 (+45%)
Mag. absorption 33.3 (+22%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.1 (+22%)
Mag. absorption 34.0 (+48%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 20.7 (+0%)
Mag. absorption 28.6 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+32%)
Mag. absorption 25.3 (+22%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

213

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED