ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

Acryricz

CURRENT LEVEL 40
Strength 176
Intellect 59
Stat points 0
next lvl 74.65%
Gold 728,833
LAST LOGIN 20/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Hunter
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Cutting Glaive

Sort of item: Glaive
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 183 ~ 221 (+0%)
Mag. atk. pwr. 275 ~ 323 (+0%)
Durability 55/62 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 74.1 % ~ 91.6 % (+0%)
Mag. reinforce 110.2 % ~ 132.6 % (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Shoulder

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 18 (+0%)
Mag. def. pwr. 23 (+0%)
Durability 49/63 (+0%)
Parry rate 14 (+0%)
Phy. reinforce 61.0 (+0%)
Mag. reinforce 80.0 (+0%)

Required level 33
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Crown

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 23 (+0%)
Mag. def. pwr. 31 (+0%)
Durability 51/64 (+0%)
Parry rate 18 (+0%)
Phy. reinforce 77.0 (+0%)
Mag. reinforce 101.0 (+0%)

Required level 35
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Bracer

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 15 (+0%)
Mag. def. pwr. 20 (+0%)
Durability 52/63 (+0%)
Parry rate 13 (+0%)
Phy. reinforce 56.0 (+0%)
Mag. reinforce 73.0 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Armor

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 33 (+0%)
Mag. def. pwr. 44 (+0%)
Durability 55/65 (+0%)
Parry rate 24 (+0%)
Phy. reinforce 104.0 (+0%)
Mag. reinforce 136.0 (+0%)

Required level 37
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Footgear

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 21 (+0%)
Mag. def. pwr. 28 (+0%)
Durability 57/64 (+0%)
Parry rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 71.0 (+0%)
Mag. reinforce 93.0 (+0%)

Required level 34
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Iron Hard Scale Hose

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 5 degrees


Phy. def. pwr. 26 (+0%)
Mag. def. pwr. 34 (+0%)
Durability 58/65 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 84.0 (+0%)
Mag. reinforce 109.0 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 9.4 (+0%)
Mag. absorption 9.4 (+0%)

Required level 36
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Amethyst Earring

Sort of item: Earring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 13.6 (+51%)
Mag. absorption 9.3 (+3%)

Required level 40
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Blue Quartz Ring

Sort of item: Ring
Degree: 5 degrees


Phy. absorption 6.6 (+0%)
Mag. absorption 6.6 (+0%)

Required level 32
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED