ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ARMANY

CURRENT LEVEL 91
Strength 380
Intellect 110
Stat points 0
next lvl 91.13%
Gold 558,334,977
LAST LOGIN 14/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias BAEL

OFFLINE

Tiger Bone Shield (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 302 (+19%)
Mag. def. pwr. 573 (+41%)
Durability 73/116 (+25%)
Blocking rate 20 (+25%)
Phy. reinforce 392.4 (+9%)
Mag. reinforce 798.6 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Giant Barbaric Sword (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Blade
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2088 ~ 2400 (+22%)
Mag. atk. pwr. 2576 ~ 2903 (+0%)
Durability 56/148 (+6%)
Attack rating 160 (+35%)
Critical 9 (+96%)
Phy. reinforce 345.1 % ~ 396.7 % (+29%)
Mag. reinforce 555.2 % ~ 625.8 % (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Talisman (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 195 (+22%)
Mag. def. pwr. 352 (+3%)
Durability 51/80 (+0%)
Parry rate 45 (+45%)
Phy. reinforce 233.8 (+3%)
Mag. reinforce 484.0 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Hood (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 200 (+0%)
Mag. def. pwr. 550 (+29%)
Durability 54/92 (+16%)
Parry rate 52 (+51%)
Phy. reinforce 306.3 (+9%)
Mag. reinforce 672.0 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Wristlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 148 (+0%)
Mag. def. pwr. 469 (+48%)
Durability 55/82 (+3%)
Parry rate 42 (+32%)
Phy. reinforce 236.3 (+12%)
Mag. reinforce 477.0 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Suit (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 282 (+6%)
Mag. def. pwr. 693 (+22%)
Durability 60/111 (+38%)
Parry rate 65 (+3%)
Phy. reinforce 393.3 (+6%)
Mag. reinforce 990.0 (+25%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Shoes (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 242 (+29%)
Mag. def. pwr. 401 (+0%)
Durability 45/80 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 408.1 (+54%)
Mag. reinforce 615.9 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Taesang Trousers (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Garment
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 244 (+12%)
Mag. def. pwr. 600 (+29%)
Durability 69/137 (+70%)
Parry rate 55 (+16%)
Phy. reinforce 322.2 (+6%)
Mag. reinforce 913.7 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.7 (+0%)
Mag. absorption 30.7 (+0%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.9 (+25%)
Mag. absorption 29.5 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 23.2 (+12%)
Mag. absorption 34.6 (+67%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Tiger's Eye Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.4 (+19%)
Mag. absorption 33.0 (+38%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

155

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED