ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ANDAMAN

CURRENT LEVEL 117
Strength 484
Intellect 136
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 410,925,793
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias AAA_111

ONLINE

Heavenly Scutum (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 558 (+61%)
Mag. def. pwr. 893 (+61%)
Durability 247/87 (+0%)
Blocking rate 27 (+80%)
Phy. reinforce 439.0 (+0%)
Mag. reinforce 703.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
90
126
204
198
Sacred Wing (+11)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 4723 ~ 5773 (+0%)
Durability 249/83 (+0%)
Attack rating 177 (+41%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 698.4 % ~ 853.6 % (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
90
204
210
Devil Polldron (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 430 (+61%)
Mag. def. pwr. 562 (+61%)
Durability 281/97 (+0%)
Parry rate 48 (+61%)
Phy. reinforce 544.2 (+61%)
Mag. reinforce 443.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
198
90
204
Devil Armet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 536 (+61%)
Mag. def. pwr. 702 (+61%)
Durability 282/97 (+0%)
Parry rate 56 (+61%)
Phy. reinforce 590.8 (+41%)
Mag. reinforce 549.0 (+0%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
150
162
78
138
72
204
198
Devil Gauntlet (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 399 (+61%)
Mag. def. pwr. 522 (+61%)
Durability 283/97 (+0%)
Parry rate 46 (+61%)
Phy. reinforce 565.2 (+80%)
Mag. reinforce 411.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
198
204
Devil Plate Armor (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 714 (+61%)
Mag. def. pwr. 935 (+61%)
Durability 284/98 (+0%)
Parry rate 69 (+61%)
Phy. reinforce 890.3 (+61%)
Mag. reinforce 724.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
162
150
78
138
72
204
198
Devil Greave (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 505 (+61%)
Mag. def. pwr. 661 (+61%)
Durability 282/97 (+0%)
Parry rate 54 (+61%)
Phy. reinforce 634.3 (+61%)
Mag. reinforce 516.0 (+0%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
138
90
204
198
Devil Plate Poleyn (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 584 (+61%)
Mag. def. pwr. 765 (+61%)
Durability 284/98 (+0%)
Parry rate 59 (+61%)
Phy. reinforce 815.4 (+80%)
Mag. reinforce 592.0 (+0%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

90
162
150
78
138
72
198
204
Heaven Necklace (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 54.6 (+61%)
Mag. absorption 54.6 (+61%)

Required level 103
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
174
180
186
192
Heaven Earring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 46.7 (+61%)
Mag. absorption 46.7 (+61%)

Required level 102
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
174
180
186
192
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
174
186
180
192
Heaven Ring (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 42.7 (+61%)
Mag. absorption 42.7 (+61%)

Required level 101
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
168
174
180
186
192

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED