ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

AEsir

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 21,374,903
LAST LOGIN 10/12/2018
GUILD l_PLATINUM_l
Job Type Thief
Job Alias lll5lll

OFFLINE

Arrow(5861)
Newtrita (+10)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 2502 ~ 3066 (+41%)
Mag. atk. pwr. 4572 ~ 5602 (+61%)
Durability 291/97 (+0%)
Attack rating 170 (+41%)
Critical 4 (+3%)
Phy. reinforce 434.7 % ~ 532.6 % (+61%)
Mag. reinforce 777.6 % ~ 952.9 % (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
222
78
72
90
102
114
Black Shoulder (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 213 (+9%)
Mag. def. pwr. 256 (+0%)
Durability 200/118 (+22%)
Parry rate 45 (+74%)
Phy. reinforce 311.4 (+12%)
Mag. reinforce 384.8 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Casque (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 393 (+61%)
Mag. def. pwr. 505 (+58%)
Durability 264/116 (+19%)
Parry rate 52 (+6%)
Phy. reinforce 474.7 (+38%)
Mag. reinforce 477.0 (+6%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Black Bracer (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 192 (+6%)
Mag. def. pwr. 297 (+25%)
Durability 268/130 (+35%)
Parry rate 42 (+32%)
Phy. reinforce 265.7 (+3%)
Mag. reinforce 455.0 (+35%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Black Armor (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 472 (+45%)
Mag. def. pwr. 452 (+6%)
Durability 257/103 (+6%)
Parry rate 65 (+0%)
Phy. reinforce 640.1 (+41%)
Mag. reinforce 837.5 (+41%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Black Footgear (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 257 (+12%)
Mag. def. pwr. 349 (+16%)
Durability 199/109 (+12%)
Parry rate 50 (+54%)
Phy. reinforce 385.6 (+19%)
Mag. reinforce 559.7 (+32%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 100% Increase
Parry rate 40% Increase
Black Hose (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 282 (+6%)
Mag. def. pwr. 404 (+16%)
Durability 286/150 (+54%)
Parry rate 55 (+41%)
Phy. reinforce 523.1 (+41%)
Mag. reinforce 626.9 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
HP 600 Increase
MP 850 Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 40.5 (+32%)
Mag. absorption 33.5 (+9%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
BurnHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
PoisoningHour 5% Reduce
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.3 (+0%)
Mag. absorption 29.5 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
BurnHour 5% Reduce
ZombieHour 10% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 33.0 (+38%)
Mag. absorption 43.7 (+83%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 6 Increase
Immortal (1Time/times)
BurnHour 5% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 10% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+29%)
Mag. absorption 36.1 (+51%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 5 Increase
BurnHour 3% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

210

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED