ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

AEsir

CURRENT LEVEL 113
Strength 132
Intellect 468
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 39,095,688
LAST LOGIN 17/02/2019
GUILD l_PLATINUM_l
Job Type Thief
Job Alias lll5lll

OFFLINE

Arrow(6627)
Illusion Bow (+10)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3138 ~ 3845 (+41%)
Mag. atk. pwr. 5021 ~ 6153 (+41%)
Durability 251/98 (+0%)
Attack rating 177 (+41%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 316.3 % ~ 387.6 % (+0%)
Mag. reinforce 713.6 % ~ 874.5 % (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
114
102
90
Wrath Shoulder (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 324 (+61%)
Mag. def. pwr. 424 (+61%)
Durability 275/98 (+0%)
Parry rate 45 (+61%)
Phy. reinforce 509.4 (+80%)
Mag. reinforce 597.3 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
Wrath Casque (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 453 (+80%)
Mag. def. pwr. 659 (+100%)
Durability 281/98 (+0%)
Parry rate 53 (+61%)
Phy. reinforce 631.8 (+80%)
Mag. reinforce 739.0 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
Wrath Bracer (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 301 (+61%)
Mag. def. pwr. 394 (+61%)
Durability 281/98 (+0%)
Parry rate 43 (+61%)
Phy. reinforce 473.4 (+80%)
Mag. reinforce 553.8 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
Wrath Armor (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 603 (+80%)
Mag. def. pwr. 789 (+80%)
Durability 281/99 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 745.4 (+61%)
Mag. reinforce 975.7 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
90
138
72
150
162
Wrath Footgear (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 426 (+80%)
Mag. def. pwr. 499 (+61%)
Durability 270/98 (+0%)
Parry rate 50 (+61%)
Phy. reinforce 531.3 (+61%)
Mag. reinforce 695.5 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
Wrath Hose (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 441 (+61%)
Mag. def. pwr. 577 (+61%)
Durability 278/99 (+0%)
Parry rate 55 (+61%)
Phy. reinforce 610.2 (+61%)
Mag. reinforce 798.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
90
138
150
162
Amoon Necklace (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 55.8 (+80%)
Mag. absorption 55.8 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
168
192
180
174
186
Amoon Erarring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 47.7 (+80%)
Mag. absorption 47.7 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
168
174
180
186
192
198
Amoon Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 48.2 (+100%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
168
192
186
174
180
Amoon Ring (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Ring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 43.4 (+80%)
Mag. absorption 43.4 (+80%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
168
192
174
180
186

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED