ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

ACDC

CURRENT LEVEL 99
Strength 216
Intellect 314
Stat points 0
next lvl 22.79%
Gold 24,771,860
LAST LOGIN 29/07/2018
GUILD Alpha
Job Type Trader
Job Alias 1111111111

OFFLINE

No item equipped
Scorpio CruelSuffering

Sort of item: Harp
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 1438 ~ 1757 (+0%)
Durability 61/61 (+0%)
Attack rating 130 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 316.3 % ~ 386.6 % (+0%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Alette (+6)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 121 (+0%)
Mag. def. pwr. 218 (+12%)
Durability 88/102 (+38%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 252.1 (+32%)
Mag. reinforce 423.7 (+32%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+0%)
Mag. def. pwr. 411 (+64%)
Durability 84/93 (+25%)
Parry rate 47 (+48%)
Phy. reinforce 249.3 (+3%)
Mag. reinforce 471.0 (+16%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 109 (+0%)
Mag. def. pwr. 196 (+12%)
Durability 78/84 (+16%)
Parry rate 37 (+6%)
Phy. reinforce 189.7 (+9%)
Mag. reinforce 318.3 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+19%)
Mag. def. pwr. 475 (+38%)
Durability 92/108 (+45%)
Parry rate 60 (+6%)
Phy. reinforce 344.5 (+6%)
Mag. reinforce 649.7 (+19%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 160 (+12%)
Mag. def. pwr. 229 (+0%)
Durability 79/85 (+16%)
Parry rate 44 (+61%)
Phy. reinforce 352.3 (+58%)
Mag. reinforce 467.5 (+25%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+0%)
Mag. def. pwr. 325 (+19%)
Durability 97/120 (+61%)
Parry rate 50 (+64%)
Phy. reinforce 378.5 (+45%)
Mag. reinforce 547.5 (+25%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 47.5 (+74%)
Mag. absorption 31.7 (+16%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 38.4 (+67%)
Mag. absorption 26.7 (+16%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.3 (+3%)
Mag. absorption 30.0 (+45%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.0 (+16%)
Mag. absorption 22.6 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

2

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED