ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

8888888888

CURRENT LEVEL 111
Strength 460
Intellect 130
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 1,062,921,717
LAST LOGIN 19/02/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias S008

OFFLINE

No item equipped
No item equipped
Witacheon Shell (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 206 (+16%)
Mag. def. pwr. 460 (+54%)
Durability 94/117 (+32%)
Parry rate 45 (+54%)
Phy. reinforce 274.7 (+9%)
Mag. reinforce 547.0 (+29%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Coronet (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 264 (+19%)
Mag. def. pwr. 526 (+41%)
Durability 89/108 (+22%)
Parry rate 52 (+6%)
Phy. reinforce 312.0 (+0%)
Mag. reinforce 572.3 (+9%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Glove (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 232 (+41%)
Mag. def. pwr. 402 (+45%)
Durability 88/89 (+0%)
Parry rate 42 (+12%)
Phy. reinforce 234.0 (+0%)
Mag. reinforce 457.0 (+16%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Lamellar (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 370 (+25%)
Mag. def. pwr. 736 (+48%)
Durability 91/103 (+16%)
Parry rate 65 (+29%)
Phy. reinforce 412.0 (+0%)
Mag. reinforce 713.8 (+3%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Boots (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 234 (+12%)
Mag. def. pwr. 383 (+9%)
Durability 94/111 (+25%)
Parry rate 50 (+25%)
Phy. reinforce 341.0 (+16%)
Mag. reinforce 508.8 (+3%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Witacheon Tasset (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 295 (+22%)
Mag. def. pwr. 407 (+0%)
Durability 93/114 (+29%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 434.7 (+29%)
Mag. reinforce 657.7 (+16%)

Required level 90

Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED