ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

7_ELEVEn

CURRENT LEVEL 87
Strength 278
Intellect 192
Stat points 0
next lvl 64.70%
Gold 241,800,000
LAST LOGIN 31/01/2019
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias llllZerollll

OFFLINE

No item equipped
Sinnok's Bow (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Bow
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 1079 ~ 1322 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2502 ~ 3066 (+45%)
Durability 90/99 (+12%)
Attack rating 212 (+80%)
Critical 6 (+0%)
Phy. reinforce 235.2 % ~ 288.3 % (+22%)
Mag. reinforce 345.5 % ~ 423.4 % (+12%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Crescent Deva Shell

Sort of item:
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 52 (+0%)
Mag. def. pwr. 87 (+0%)
Durability 69/71 (+0%)
Parry rate 20 (+0%)
Phy. reinforce 114.0 (+0%)
Mag. reinforce 192.0 (+0%)

Required level 65
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Moon Deva Coronet

Sort of item:
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 106 (+22%)
Mag. def. pwr. 232 (+58%)
Durability 73/82 (+9%)
Parry rate 35 (+54%)
Phy. reinforce 169.0 (+0%)
Mag. reinforce 301.0 (+6%)

Required level 75
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Glove

Sort of item:
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 46 (+0%)
Mag. def. pwr. 78 (+0%)
Durability 68/71 (+0%)
Parry rate 19 (+0%)
Phy. reinforce 104.0 (+0%)
Mag. reinforce 175.0 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Lamellar

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 93 (+0%)
Mag. def. pwr. 156 (+0%)
Durability 71/73 (+0%)
Parry rate 39 (+0%)
Phy. reinforce 194.0 (+0%)
Mag. reinforce 327.0 (+0%)

Required level 69
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 61 (+0%)
Mag. def. pwr. 103 (+0%)
Durability 69/72 (+0%)
Parry rate 28 (+0%)
Phy. reinforce 133.0 (+0%)
Mag. reinforce 224.0 (+0%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Crescent Deva Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 73 (+0%)
Mag. def. pwr. 124 (+0%)
Durability 71/73 (+0%)
Parry rate 32 (+0%)
Phy. reinforce 156.0 (+0%)
Mag. reinforce 262.0 (+0%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.4 (+0%)
Mag. absorption 19.4 (+0%)

Required level 68
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Earring

Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 16.3 (+0%)
Mag. absorption 16.3 (+0%)

Required level 66
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Black Pearl Ring

Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 14.5 (+0%)
Mag. absorption 14.5 (+0%)

Required level 64
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

132

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED