ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

7MiNuTes

CURRENT LEVEL 67
Strength 284
Intellect 86
Stat points 0
next lvl 80.89%
Gold 0
LAST LOGIN 05/10/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Trader
Job Alias ABCDEFGHIJK

OFFLINE

Arrow(204)
Copper Bow

Sort of item: Bow
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 15 ~ 18 (+0%)
Mag. atk. pwr. 24 ~ 29 (+0%)
Durability 47/47 (+0%)
Attack rating 24 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 32.6 % ~ 40.5 % (+0%)
Mag. reinforce 52.2 % ~ 64.9 % (+0%)

Required level 1
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
Wild Tiger Bone Lamellar

Sort of item:
Mounting Part: Chest
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 62 (+0%)
Mag. def. pwr. 104 (+0%)
Durability 68/68 (+0%)
Parry rate 30 (+0%)
Phy. reinforce 153.0 (+0%)
Mag. reinforce 257.0 (+0%)

Required level 57
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Wild Tiger Bone Boots

Sort of item:
Mounting Part: Foot
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 40 (+0%)
Mag. def. pwr. 68 (+0%)
Durability 67/67 (+0%)
Parry rate 21 (+0%)
Phy. reinforce 105.0 (+0%)
Mag. reinforce 176.0 (+0%)

Required level 54
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Wild Tiger Bone Tasset

Sort of item:
Mounting Part: Legs
Degree: 7 degrees


Phy. def. pwr. 49 (+0%)
Mag. def. pwr. 82 (+0%)
Durability 67/67 (+0%)
Parry rate 25 (+0%)
Phy. reinforce 123.0 (+0%)
Mag. reinforce 207.0 (+0%)

Required level 56
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

154

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED