ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

4321

CURRENT LEVEL 110
Strength 446
Intellect 139
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 74,013,846
LAST LOGIN 17/10/2018
GUILD SUICIDESQUAD
Job Type Trader
Job Alias MMM

OFFLINE

Arrow(3074)
Mirage Illusion Bow (+4)

Seal of Star
Sort of item: Bow
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 1676 ~ 2054 (+0%)
Mag. atk. pwr. 2682 ~ 3286 (+0%)
Durability 96/96 (+0%)
Attack rating 120 (+0%)
Critical 4 (+0%)
Phy. reinforce 259.5 % ~ 318.0 % (+0%)
Mag. reinforce 415.2 % ~ 508.8 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Kefta Shell

Seal of Nova
Power
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+0%)
Mag. def. pwr. 307 (+0%)
Durability 83/89 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 257.0 (+0%)
Mag. reinforce 432.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Casque (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 85/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Thunder Bracer

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 87/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Armor (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 87/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Footgear (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 87/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Red Lightening Hose (+5)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 87/98 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit
Paradise Jewel Necklace

Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.4 (+6%)
Mag. absorption 39.1 (+32%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit
Paradise Jewel Earring

Sort of item: Earring
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 40.0 (+58%)
Mag. absorption 34.2 (+35%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Freezing,FrostbiteHour 5% Reduce
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.0 (+16%)
Mag. absorption 20.7 (+0%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gem Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 21.9 (+6%)
Mag. absorption 24.6 (+19%)

Required level 76
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

196

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
THAI_DENMARK
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED