ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

3iIrD

CURRENT LEVEL 110
Strength 456
Intellect 129
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 927,103,555
LAST LOGIN 11/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Thief
Job Alias ______AnG2Y

OFFLINE

No item equipped
Colossus Blade (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed sword
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 2635 ~ 3220 (+22%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Durability 0/81 (+3%)
Attack rating 148 (+25%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 554.7 % ~ 678.0 % (+58%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+9%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 5 Increase
Int 3 Increase
Durability 160% Increase
Attack rate 60% Increase
Critical 100
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped
No item equipped

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

139

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED