ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

3LACK3OY

CURRENT LEVEL 95
Strength 114
Intellect 396
Stat points 0
next lvl 17.91%
Gold 2,135,237
LAST LOGIN 05/07/2018
GUILD InnOCent
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Soul Fiend (+8)

Seal of Sun
Sort of item: Two handed staff
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+6%)
Mag. atk. pwr. 5322 ~ 6504 (+54%)
Durability 66/88 (+12%)
Attack rating 164 (+38%)
Critical 4 (+100%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)
Mag. reinforce 561.7 % ~ 686.6 % (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Valor Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 211 (+19%)
Mag. def. pwr. 347 (+22%)
Durability 101/131 (+67%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 301.3 (+22%)
Mag. reinforce 465.9 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 258 (+16%)
Mag. def. pwr. 387 (+9%)
Durability 91/106 (+35%)
Parry rate 52 (+25%)
Phy. reinforce 324.4 (+6%)
Mag. reinforce 829.2 (+61%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 113 (+3%)
Mag. def. pwr. 236 (+35%)
Durability 78/91 (+25%)
Parry rate 37 (+45%)
Phy. reinforce 257.5 (+48%)
Mag. reinforce 403.0 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Valor Composite Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 305 (+3%)
Mag. def. pwr. 611 (+29%)
Durability 73/80 (+0%)
Parry rate 65 (+19%)
Phy. reinforce 533.3 (+32%)
Mag. reinforce 679.0 (+0%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+35%)
Mag. def. pwr. 286 (+25%)
Durability 72/88 (+19%)
Parry rate 44 (+54%)
Phy. reinforce 278.8 (+25%)
Mag. reinforce 624.6 (+67%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 220 (+29%)
Mag. def. pwr. 333 (+22%)
Durability 91/111 (+48%)
Parry rate 50 (+32%)
Phy. reinforce 310.6 (+19%)
Mag. reinforce 490.6 (+12%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 26.7 (+12%)
Mag. absorption 32.8 (+38%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 25.0 (+25%)
Mag. absorption 25.0 (+25%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 24.6 (+3%)
Mag. absorption 28.4 (+19%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Amber Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 26.8 (+12%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED