ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

3LACK3OY

CURRENT LEVEL 90
Strength 109
Intellect 367
Stat points 9
next lvl 94.00%
Gold 55,514,457
LAST LOGIN 23/06/2018
GUILD InnOCent
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Demonic Skin (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 200 (+19%)
Mag. def. pwr. 329 (+22%)
Durability 85/101 (+32%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 268.0 (+0%)
Mag. reinforce 727.6 (+70%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ancient Legacy (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Light staff
Degree: 9 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+16%)
Mag. atk. pwr. 2495 ~ 3049 (+9%)
Durability 91/112 (+54%)
Attack rating 143 (+22%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+25%)
Mag. reinforce 600.2 % ~ 733.6 % (+41%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Alette (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 183 (+51%)
Mag. def. pwr. 263 (+35%)
Durability 78/88 (+19%)
Parry rate 39 (+19%)
Phy. reinforce 252.1 (+32%)
Mag. reinforce 359.5 (+12%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 207 (+32%)
Mag. def. pwr. 258 (+3%)
Durability 72/77 (+3%)
Parry rate 47 (+12%)
Phy. reinforce 411.4 (+70%)
Mag. reinforce 678.0 (+67%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 113 (+3%)
Mag. def. pwr. 236 (+35%)
Durability 81/91 (+25%)
Parry rate 37 (+45%)
Phy. reinforce 257.5 (+48%)
Mag. reinforce 403.0 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 241 (+12%)
Mag. def. pwr. 410 (+19%)
Durability 91/113 (+51%)
Parry rate 60 (+35%)
Phy. reinforce 354.3 (+9%)
Mag. reinforce 546.0 (+0%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Boots (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 193 (+35%)
Mag. def. pwr. 286 (+25%)
Durability 79/88 (+19%)
Parry rate 44 (+54%)
Phy. reinforce 278.8 (+25%)
Mag. reinforce 624.6 (+67%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 220 (+29%)
Mag. def. pwr. 333 (+22%)
Durability 87/111 (+48%)
Parry rate 50 (+32%)
Phy. reinforce 310.6 (+19%)
Mag. reinforce 490.6 (+12%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 26.7 (+12%)
Mag. absorption 32.8 (+38%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 25.0 (+25%)
Mag. absorption 25.0 (+25%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 24.2 (+35%)
Mag. absorption 19.5 (+9%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 19.0 (+6%)
Mag. absorption 23.1 (+29%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED