ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

1st

CURRENT LEVEL 100
Strength 216
Intellect 319
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 6,398,600
LAST LOGIN 22/06/2018
GUILD Fighting
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Taurus Guardian Aegis (+3)

Sort of item: Shield
Degree: 10 degrees


Phy. def. pwr. 194 (+19%)
Mag. def. pwr. 319 (+22%)
Durability 82/93 (+22%)
Blocking rate 12 (+25%)
Phy. reinforce 263.0 (+0%)
Mag. reinforce 646.8 (+54%)

Required level 90
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (3Time/times)
0

Sort of item: Light staff
Degree: 5 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Mag. atk. pwr. 348 ~ 426 (+0%)
Durability 53/53 (+0%)
Attack rating 89 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)
Mag. reinforce 146.1 % ~ 178.6 % (+0%)

Required level 32
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Alette (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 152 (+25%)
Mag. def. pwr. 231 (+19%)
Durability 90/109 (+48%)
Parry rate 39 (+70%)
Phy. reinforce 233.0 (+22%)
Mag. reinforce 516.8 (+61%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+0%)
Mag. def. pwr. 426 (+70%)
Durability 77/84 (+12%)
Parry rate 47 (+3%)
Phy. reinforce 288.0 (+19%)
Mag. reinforce 548.1 (+35%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 162 (+48%)
Mag. def. pwr. 305 (+74%)
Durability 81/102 (+41%)
Parry rate 37 (+25%)
Phy. reinforce 189.7 (+9%)
Mag. reinforce 318.3 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+19%)
Mag. def. pwr. 509 (+48%)
Durability 78/87 (+16%)
Parry rate 60 (+0%)
Phy. reinforce 406.3 (+25%)
Mag. reinforce 666.1 (+22%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
Gale Boots (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+9%)
Mag. def. pwr. 295 (+29%)
Durability 74/74 (+0%)
Parry rate 44 (+38%)
Phy. reinforce 294.4 (+32%)
Mag. reinforce 504.9 (+35%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+0%)
Mag. def. pwr. 405 (+48%)
Durability 86/105 (+41%)
Parry rate 50 (+38%)
Phy. reinforce 261.0 (+0%)
Mag. reinforce 635.1 (+45%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.9 (+6%)
Mag. absorption 42.0 (+54%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.4 (+6%)
Mag. absorption 25.1 (+9%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.9 (+64%)
Mag. absorption 28.6 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 27.3 (+32%)
Mag. absorption 30.6 (+48%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

126

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
ไม่มีผู้ครอง
วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED