ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

1st

CURRENT LEVEL 87
Strength 343
Intellect 106
Stat points 21
next lvl 78.42%
Gold 19,364,288
LAST LOGIN 23/11/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

Wing Gleam (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Shield
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 161 (+38%)
Mag. def. pwr. 187 (+0%)
Durability 53/76 (+6%)
Blocking rate 16 (+0%)
Phy. reinforce 223.7 (+6%)
Mag. reinforce 412.4 (+22%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
0

Sort of item: Sword
Degree: 1 degrees


Phy. atk. pwr. 33 ~ 40 (+0%)
Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 38/49 (+0%)
Attack rating 33 (+0%)
Critical 2 (+0%)
Phy. reinforce 49.4 % ~ 60.4 % (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 1
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Winter Polldron (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Shoulder
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 98 (+6%)
Mag. def. pwr. 176 (+45%)
Durability 55/85 (+6%)
Parry rate 32 (+35%)
Phy. reinforce 214.1 (+29%)
Mag. reinforce 334.2 (+54%)

Required level 65
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Crown (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Head
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 142 (+19%)
Mag. def. pwr. 191 (+22%)
Durability 63/86 (+6%)
Parry rate 39 (+61%)
Phy. reinforce 289.8 (+38%)
Mag. reinforce 306.9 (+12%)

Required level 67
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Gauntlet (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Hands
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 104 (+25%)
Mag. def. pwr. 122 (+12%)
Durability 69/84 (+6%)
Parry rate 30 (+29%)
Phy. reinforce 155.5 (+3%)
Mag. reinforce 235.6 (+19%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Cuirass Armor (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Chest
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 266 (+61%)
Mag. def. pwr. 292 (+35%)
Durability 62/86 (+6%)
Parry rate 50 (+38%)
Phy. reinforce 408.9 (+45%)
Mag. reinforce 520.3 (+41%)

Required level 69
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Greave (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Foot
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 133 (+22%)
Mag. def. pwr. 152 (+6%)
Durability 62/81 (+0%)
Parry rate 37 (+64%)
Phy. reinforce 193.0 (+0%)
Mag. reinforce 293.5 (+16%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Winter Cuirass Poleyn (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Armor
Mounting Part: Legs
Degree: 8 degrees


Phy. def. pwr. 131 (+0%)
Mag. def. pwr. 181 (+6%)
Durability 63/84 (+3%)
Parry rate 42 (+16%)
Phy. reinforce 226.0 (+0%)
Mag. reinforce 370.0 (+25%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 26.7 (+12%)
Mag. absorption 28.3 (+19%)

Required level 68
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 25.8 (+29%)
Mag. absorption 27.0 (+35%)

Required level 66
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 23.6 (+32%)
Mag. absorption 19.5 (+9%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Ruby Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 8 degrees


Phy. absorption 21.8 (+22%)
Mag. absorption 21.3 (+19%)

Required level 64
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

141

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Wars
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED