ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

1st

CURRENT LEVEL 100
Strength 216
Intellect 319
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 3,289,076
LAST LOGIN 03/07/2018
GUILD NO GUILD.
Job Type Nothing
Job Alias None

OFFLINE

No item equipped
Cetus Devil's Lure

Sort of item: Harp
Degree: 10 degrees


Phy. atk. pwr. 0 ~ 0 (+22%)
Mag. atk. pwr. 2504 ~ 3061 (+0%)
Durability 73/79 (+19%)
Attack rating 163 (+41%)
Critical 2 (+3%)
Phy. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+38%)
Mag. reinforce 682.2 % ~ 833.8 % (+51%)

Required level 94
European
Max. no. of magic options: 9 Unit
Gale Alette (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 152 (+25%)
Mag. def. pwr. 231 (+19%)
Durability 63/109 (+48%)
Parry rate 39 (+70%)
Phy. reinforce 233.0 (+22%)
Mag. reinforce 516.8 (+61%)

Required level 77
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Morion (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+0%)
Mag. def. pwr. 426 (+70%)
Durability 51/84 (+12%)
Parry rate 47 (+3%)
Phy. reinforce 288.0 (+19%)
Mag. reinforce 548.1 (+35%)

Required level 79
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Glove (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 162 (+48%)
Mag. def. pwr. 305 (+74%)
Durability 56/102 (+41%)
Parry rate 37 (+25%)
Phy. reinforce 189.7 (+9%)
Mag. reinforce 318.3 (+9%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Mail (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 256 (+19%)
Mag. def. pwr. 509 (+48%)
Durability 57/87 (+16%)
Parry rate 60 (+0%)
Phy. reinforce 406.3 (+25%)
Mag. reinforce 666.1 (+22%)

Required level 81
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
MP 600 Increase
Gale Boots (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 156 (+9%)
Mag. def. pwr. 295 (+29%)
Durability 57/74 (+0%)
Parry rate 44 (+38%)
Phy. reinforce 294.4 (+32%)
Mag. reinforce 504.9 (+35%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Gale Breast Tasset (+4)

Seal of Sun
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 9 degrees


Phy. def. pwr. 171 (+0%)
Mag. def. pwr. 405 (+48%)
Durability 68/105 (+41%)
Parry rate 50 (+38%)
Phy. reinforce 261.0 (+0%)
Mag. reinforce 635.1 (+45%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Necklace (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 28.9 (+6%)
Mag. absorption 42.0 (+54%)

Required level 80
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Earring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 24.4 (+6%)
Mag. absorption 25.1 (+9%)

Required level 78
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Sapphire Ring (+3)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 9 degrees


Phy. absorption 33.9 (+64%)
Mag. absorption 28.6 (+38%)

Required level 76
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 3 Increase
Int 3 Increase
Lepus Amber Ring

Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 30.8 (+38%)
Mag. absorption 30.1 (+35%)

Required level 98
European
Max. no. of magic options: 9 Unit

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Maintenance

จำนวนผู้เล่น

0

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 22.00น. - 24.00น.
ไม่มีผู้ครอง
Alpha
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัส และ วันอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED