ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

1OOOOKILL

CURRENT LEVEL 110
Strength 129
Intellect 456
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 549,808,417
LAST LOGIN 11/12/2018
GUILD Wars
Job Type Thief
Job Alias DUDHEE

ONLINE

No item equipped
Ragnious (+14)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Spear
Degree: 11 degrees


Phy. atk. pwr. 3121 ~ 3715 (+61%)
Mag. atk. pwr. 5981 ~ 7311 (+80%)
Durability 247/86 (+0%)
Attack rating 198 (+61%)
Critical 10 (+100%)
Phy. reinforce 466.6 % ~ 555.5 % (+61%)
Mag. reinforce 799.8 % ~ 977.4 % (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
102
114
Overlord Shell (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Shoulder
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 294 (+61%)
Mag. def. pwr. 375 (+22%)
Durability 258/89 (+0%)
Parry rate 45 (+0%)
Phy. reinforce 257.0 (+0%)
Mag. reinforce 695.5 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
138
90
72
78
204
Overlord Headgear (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Head
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 368 (+61%)
Mag. def. pwr. 618 (+61%)
Durability 253/89 (+0%)
Parry rate 53 (+0%)
Phy. reinforce 319.0 (+0%)
Mag. reinforce 754.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
150
162
138
90
198
204
Overlord Bracer (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Hands
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 306 (+80%)
Mag. def. pwr. 402 (+41%)
Durability 253/89 (+0%)
Parry rate 43 (+0%)
Phy. reinforce 239.0 (+0%)
Mag. reinforce 565.4 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
Overlord Lamellar (+10)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Chest
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 490 (+61%)
Mag. def. pwr. 824 (+61%)
Durability 263/90 (+0%)
Parry rate 65 (+61%)
Phy. reinforce 421.0 (+0%)
Mag. reinforce 1,138.3 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

198
72
78
90
150
162
138
204
Overlord Boots (+7)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Foot
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 346 (+61%)
Mag. def. pwr. 582 (+61%)
Durability 263/89 (+0%)
Parry rate 50 (+0%)
Phy. reinforce 300.0 (+0%)
Mag. reinforce 710.6 (+41%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

204
198
72
78
90
138
Overlord Tasset (+5)

Seal of Nova
Fight
Sort of item: Protector
Mounting Part: Legs
Degree: 11 degrees


Phy. def. pwr. 401 (+61%)
Mag. def. pwr. 674 (+61%)
Durability 259/90 (+0%)
Parry rate 55 (+0%)
Phy. reinforce 344.0 (+0%)
Mag. reinforce 930.6 (+61%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

78
72
138
162
150
90
204
198
Nektid Necklace (+7)

Seal of Nova
Power
Sort of item: Necklace
Degree: 11 degrees


Phy. absorption 31.0 (+0%)
Mag. absorption 31.0 (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

72
78
198
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 27.1 (+3%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

164

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
SUICIDESQUAD
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED