ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม BlackRogue Online : พบกับเซิฟเวอร์แนวคลาสสิค ของไม่เวอร์ สมดุลทุกอาชีพ เน้นสมจริง ย้อนวันวานบรรยากาศแบบดั้งเดิมได้ที่นี่

CHARACTERNAME

1OOOOKILL

CURRENT LEVEL 117
Strength 136
Intellect 484
Stat points 0
next lvl 0.00%
Gold 113,410,594
LAST LOGIN 20/02/2019
GUILD Wars
Job Type Trader
Job Alias AAA_222

ONLINE

No item equipped
Golden Dragon Halbert (+10)

Seal of Moon
Sort of item: Spear
Degree: 12 degrees


Phy. atk. pwr. 3696 ~ 4400 (+61%)
Mag. atk. pwr. 5549 ~ 6783 (+41%)
Durability 231/89 (+0%)
Attack rating 202 (+61%)
Critical 12 (+100%)
Phy. reinforce 460.1 % ~ 547.8 % (+41%)
Mag. reinforce 559.4 % ~ 683.7 % (+0%)

Required level 101
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

91
103
79
73
115
3
205
199
Red Thunder Shell (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 231/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Headgear (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 231/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Bracer (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 231/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Steady (1Time/times)
Immortal (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Lamellar (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 231/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
MP 850 Increase
HP 850 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Boots (+7)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 231/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Lucky (1Time/times)
Int 6 Increase
Str 6 Increase
Durability 160% Increase
Parry rate 60% Increase
Red Thunder Tasset (+10)

Sort of item: Ch
Degree: 0 degrees


Mag. atk. pwr. 0 ~ 0 (+0%)
Durability 231/89 (+0%)
Attack rating 0 (+0%)
Mag. reinforce 0.0 % ~ 0.0 % (+0%)

Required level 98
Unknown
Max. no. of magic options: 9 Unit

Immortal (1Time/times)
Steady (1Time/times)
Str 6 Increase
Int 6 Increase
Durability 160% Increase
HP 850 Increase
MP 850 Increase
Parry rate 60% Increase
Tiger's Eye Necklace (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Necklace
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 39.6 (+29%)
Mag. absorption 47.3 (+54%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Tiger's Eye Earring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Earring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 28.7 (+9%)
Mag. absorption 38.1 (+45%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Lucky (1Time/times)
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 32.3 (+35%)
Mag. absorption 26.8 (+12%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce
Tiger's Eye Ring (+5)

Seal of Sun
Sort of item: Ring
Degree: 10 degrees


Phy. absorption 27.7 (+16%)
Mag. absorption 30.8 (+29%)

Required level 90
Chinese
Max. no. of magic options: 9 Unit

Str 6 Increase
Int 6 Increase
Freezing,FrostbiteHour 20% Reduce
Electric shockHour 20% Reduce
BurnHour 20% Reduce
PoisoningHour 20% Reduce
ZombieHour 20% Reduce

เวลาเซิฟเวอร์

สถานะเซิฟเวอร์

Online

จำนวนผู้เล่น

129

ปรับปรุงเซิฟเวอร์ทุกวันอังคาร
เวลา 14.00น. - 16.00น.
ไม่มีผู้ครอง
IIALL_StaRll
ไม่มีผู้ครอง
วันพฤหัสและอาทิตย์ 20:00 ~ 21:00
COPYRIGHT © Blackrogue & Silkroad. ALL RIGHTS RESERVED